Quảng Trị: Ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng

BVR&MT – Với Dự án về Phát triển bền vững ở Việt Nam do Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) cùng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị trên địa bàn các xã Ba Na, Đắk Krông và Hướng Hiệp (huyện Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị) đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng ứng dụng công nghệ trong tuần tra, bảo vệ và quản lý rừng bền vững.