Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp ở Móng Cái

BVR&MT – Những năm qua, TP Móng Cái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó có việc BVMT nông thôn. Trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, người dân đã nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về BVMT, bước đầu hình thành các mô hình, khu vực sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.

Nông dân xã Hải Sơn gieo cấy lúa vụ Đông-Xuân.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, TP Móng Cái đã đặc biệt quan tâm đến thực hiện tiêu chí về môi trường, thành phố đã phát động và duy trì phong trào “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”, “Ngày xanh trong tuần” tại 17/17 xã, phường; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu hút đông đảo người dân tham gia. Các phong trào này đã được duy trì đều đặn, trở thành nền nếp, thói quen hằng ngày của mỗi người dân. Cùng với đó, TP Móng Cái đã thực hiện xã hội hóa kết hợp với nguồn vốn ngân sách xây dựng gần 500 nhà tiêu hợp vệ sinh hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Để phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ, giữ gìn môi trường, Hội LHPN thành phố đã thành lập các chi hội kiểu mẫu thực hiện “5 không, 3 sạch” gắn với thôn, khu dân cư kiểu mẫu, thu hút đông đảo thành viên tham gia. Thành phố thường xuyên triển khai các hoạt động BVMT, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp thông qua Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, vận động người dân tích cực trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức hàng trăm cuộc ra quân thu gom rác, cắt cỏ, quét dọn làm sạch hành lang giao thông, trục đường liên thôn, khu, các tuyến kênh mương dọc các trục đường chính; các điểm di tích lịch sử, vỉa hè, trụ sở cơ quan, trường học, nhà văn hóa, một số điểm công cộng, khu du lịch.

Hiện nay, hơn 5.400 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP Móng Cái đã thực hiện nghiêm công tác BVMT trong nuôi trồng thủy sản.

Với diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân hằng năm đạt hơn 2.500ha, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 1.200ha, TP Móng Cái luôn đặc biệt quan tâm đến công tác BVMT trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đảm bảo môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện các điều kiện để BVMT. Ủy quyền cho các xã, phường phê duyệt kế hoạch BVMT tới các hộ có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn hơn 5.000m2 và nhỏ hơn 10ha.

Từ năm 2018 đến nay, 100% hộ NTTS trên địa bàn 9 xã đã được phê duyệt kế hoạch BVMT với bình quân hơn 5.400 hộ nuôi mỗi năm. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đều tuân thủ quy định về BVMT, thực hiện việc thu gom và xử lý chất thải đúng nơi quy định. Hiện nay, trên các cánh đồng sản xuất nông nghiệp, các xã, phường đã xây dựng được 45 điểm thu gom, chứa bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật và định kỳ xử lý tiêu hủy theo quy định. Trong sản xuất, đã hình thành nhiều mô hình, dự án và vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản an toàn, vùng sản xuất nông nghiệp sạch.

Thu gom, tập kết rác thải sinh hoạt tại xã Vạn Ninh.

Việc thu gom rác thải sinh hoạt hiện đã được thực hiện đến từng thôn, khu. Các xã đã thành lập được 27 tổ thu gom rác thải, với 124 thành viên tham gia, đảm bảo 100% chất thải rắn trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định. Trên địa bàn các xã có 224 xe thu gom rác, 100% thôn có tổ dịch vụ thu gom rác thải, với 56 điểm tập kết rác tại các thôn.

TP Móng Cái có 2 nhà máy xử lý rác thải; 3 bãi thu gom tập kết rác. Trong đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn tại thôn 5 (xã Quảng Nghĩa), có diện tích 21,6ha, công suất xử lý 150 tấn rác thải/ngày, tổng vốn đầu tư 111,9 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải trên địa bàn thành phố. Lò xử lý rác thải tại địa bàn xã Hải Sơn với công suất 10-15 tấn/ngày, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải của xã Hải Sơn và thôn Thán Phún (xã Bắc Sơn). Tại các xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Bắc Sơn, tổ thu gom rác của thôn vận chuyển đến bãi tập kết rác để xử lý. Xã Hải Sơn có 1 HTX làm dịch vụ thu gom đưa rác thải về nhà máy (mini) xử lý.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp BVMT, đến nay một số chỉ tiêu về môi trường trên địa bàn TP Móng Cái đạt cao. Tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn thành phố đạt 100%. Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom bình quân 39.420 tấn/năm, trong đó rác thải nông thôn 3.942 tấn.