Quảng Ninh: Ba Chẽ tăng tốc cán đích nông thôn mới

BVR&MT – Ngay sau khi đưa các xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn (năm 2019), huyện Ba Chẽ đã tập trung nguồn lực đầu tư cho 7 xã về đích Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2021, địa phương phấn đấu đưa 2 xã cuối cùng là: Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM.

Tuyến đường ngõ xóm thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc được bê tông hóa từ nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM.

Huyện Ba Chẽ có 8 đơn vị hành chính gồm 7 xã và 1 thị trấn. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, dân số khu vực nông thôn chiếm 79%. Với đặc thù là huyện miền núi, vì vậy khi bắt tay thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Ba Chẽ gặp nhiều khó khăn so với các địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai Chương trình, huyện đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện hơn trước. Tính đến nay, Ba Chẽ đã có 5/7 xã gồm: Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm và Nam Sơn hoàn thành Chương trình xây dựng NTM. 2 địa phương cuối cùng là xã Thanh Sơn và xã Đồn Đạc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM phấn đấu kịp về đích trong năm nay.

Là một trong những xã khó khăn nhất trên địa bàn huyện Ba Chẽ, xã Đồn Đạc bắt tay thực hiện Chương trình xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Việc hoàn thành các tiêu chí, nhất là các tiêu chí cứng như: Giao thông, thủy lợi, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Trong khi đó, địa bàn xã rộng, dân cư thưa thớt, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, với nếp ăn, nếp ở còn nhiều lạc hậu, đặc biệt là ý thức vệ sinh môi trường hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã còn cao, tư duy sản xuất của các hộ dân còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu vốn đầu tư sản xuất nên khó có cơ hội làm giàu.

Xác định xây dựng NTM phải lấy người dân làm chủ thể, quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTM, Đồn Đạc đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân để họ hiểu đúng, hiểu rõ và tự giác, tích cực tham gia cùng chung tay với nguồn lực hỗ trợ Nhà nước để đầu tư xây dựng NTM. Với cách làm này, xã đã gỡ khó từng tiêu chí, xây dựng NTM lan tỏa thực chất đi vào chiều sâu.

Ông Lưu Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc, cho biết: Tính đến nay, xã đạt 16/20 tiêu chí NTM. Hiện xã đang phấn đấu hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại gồm: Thu nhập, giáo dục, môi trường, an toàn thực phẩm và khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu. Tạo đòn bẩy cho xã về đích NTM đúng tiến độ, riêng năm 2021 huyện Ba Chẽ đã hỗ trợ hơn 5,5 tỷ đồng đầu tư xây phát triển sản xuất và hạ tầng NTM. Trong đó, hơn 4,6 tỷ đồng đầu tư cho 9 công trình giao thông, thủy lợi. Điển hình như: Đập, đường ống nước tưới Tài Lò thôn Nà Làng; đập mương Nà Phốc thôn Tân Tiến; mương tưới Khe Oặc thôn Làng Mô; đập mương Khe Mười; đường ống nước tưới thôn Nam Kim; các tuyết đường ngõ xóm… Đến nay, đã có 6/9 công trình được hoàn thành.

Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2021, xã Đồn Đạc được hỗ trợ hơn 980 triệu đồng từ nguồn vốn NTM do huyện Ba Chẽ phân bổ, cho 10 hộ dân tham gia 3 dự án gồm: Trồng cây ba kích (4,1ha), trồng cây trà hoa vàng (5,18ha) và trồng cây cát sâm (4ha). Sắp tới, các dự án hạ tầng và hỗ trợ sản xuất hứa hẹn sẽ tạo ra bộ mặt nông thôn khởi sắc cho địa phương.

Đối với xã Thanh Sơn, Chương trình xây dựng NTM tại địa phương cũng đang được đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành những tiêu chí cuối cùng về đích theo đúng lộ trình. Qua rà soát các tiêu chí, xã đạt 17/20 tiêu chí NTM. 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Thu nhập, môi trường, an toàn thực phẩm và khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu. Theo đó, xã đang tập trung tuyên truyền vận động người dân trong độ tuổi lao động đi làm ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài huyện để nâng cao tiêu chí thu nhập. Đồng thời, tích cực tham gia vào các dự án phát triển sản xuất (ba kích, trà hoa vàng, cát sâm), khai thác keo, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Xã phấn đấu cuối năm nay thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 55 triệu đồng/người/tháng để hoàn thành tiêu chí thu nhập.

Lãnh đạo huyện Ba Chẽ thăm mô hình trồng cây gỗ lớn tại thôn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn, tháng 8/2021. Ảnh: Bình Minh (CTV)

Được biết, đầu năm 2021, huyện Ba Chẽ đã giải ngân trên 5,9 tỷ đồng hỗ trợ xã Thanh Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Trong đó, hỗ trợ hơn 5,6 tỷ đồng cho 12 dự án công trình hạ tầng nông thôn và trên 300 triệu đồng hỗ trợ cho 2 dự án phát triển sản xuất. Các dự án này đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2021.

Bên cạnh việc đưa 2 xã Thanh Sơn và Đồn Đạc về đích NTM, năm 2021, huyện Ba Chẽ còn phấn đấu đẩy nhanh tiến độ đưa xã Minh Cầm đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 3 xã: Đạp Thanh, Thanh Lâm, Nam Sơn nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 (khu vực Đồng bằng sông Hồng), nâng tiêu chí về xây dựng xã NTM nâng cao.

Để từng bước hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới huyện sẽ tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó ưu tiên công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch. Đồng thời, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào các lĩnh vực trồng, chế biến gỗ, dược liệu theo chuỗi giá trị để giải quyết việc làm cho người dân. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vận động người dân tham gia mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; chương trình OCOP; vận động nhân dân thực hiện nếp sống ăn ở hợp vệ sinh; phong trào xanh – sạch – đẹp; giữ gìn phát huy bản sắc các dân tộc…