Quảng Ngãi: Yêu cầu thu hồi gần 27 tỷ đồng chi sai đối tượng thoát nghèo

BVR&MT – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thu hồi nộp vào ngân sách tỉnh gần 27 tỷ đồng mà các huyện, thị xã chi sai, không đúng quy định hỗ trợ cho những hộ dân thoát nghèo.

Huyện Trà Bồng, một trong những địa phương có nhiều hộ gia đình được chi tiền hỗ trợ thoát nghèo sai quy định. (Ảnh: Phạm Linh)

Ngày 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, việc hỗ trợ không đúng đối tượng, mức hỗ trợ không đúng quy định, dẫn đến chi sai gần 27 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ hơn 27,9 tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.584 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, 2.786 lượt học sinh là con của các hộ này và 2.178 hộ thoát cận nghèo 2 năm liên tục 2016-2017. Kết quả đã chi hơn 26,9 tỷ đồng, còn lại hơn 1 tỷ đồng không chi nộp ngân sách tỉnh; sau đó, do phát sinh nhiều vướng mắc nên tạm dừng triển khai hỗ trợ.

Quá trình thanh tra, về nguyên tắc toàn bộ số kinh phí hơn 26,9 tỷ đồng thực tế đã chi hỗ trợ vào năm 2018 là sai, vì tại thời điểm hỗ trợ năm 2018, các trường hợp này chưa thoát nghèo, thoát cận nghèo đủ 2 năm liên tục nên chưa đủ điều kiện hỗ trợ (đến năm 2019 mới đủ 2 năm); do đó, phải nộp lại ngân sách tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thu hồi nộp lại ngân sách tỉnh số tiền nêu trên.

Đối với các trường hợp tại thời điểm chi trả năm 2018 chưa đủ điều kiện, không đúng đối tượng với tổng số tiền hơn 753 triệu đồng và đến nay, qua thanh tra cũng phát hiện không đủ điều kiện, không đúng đối tượng được hỗ trợ thì ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định thu hồi nộp vào ngân sách tỉnh.

Cụ thể, số tiền 335 triệu đồng đã hỗ trợ không đúng đối tượng cho 52 hộ cho các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ do không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo của giai đoạn 2016 – 2020; số tiền 265 triệu đồng của 47 hộ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo không đủ 2 năm liên tục; số tiền 5 triệu đồng tại xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ do hỗ trợ vượt mức quy định của chính sách cho 1 hộ; số tiền 90 triệu đồng của 10 hộ đã được hỗ trợ nhưng sau đó tái nghèo, tái cận nghèo không phải vì lý do bất khả kháng; số tiền 58,5 triệu đồng hỗ trợ chi phí học tập cho 65 học sinh sai đối tượng vì cha mẹ không thuộc đối tượng được thụ hướng chính sách.

Đối với các trường hợp tại thời điểm chi trả năm 2018 chưa đủ điều kiện (2 năm thoát nghèo, thoát cận nghèo liên tục) nhưng đến nay, qua thanh tra xác định đã đủ điều kiện được hỗ trợ thì ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định giải pháp thu hồi tiền để tiếp tục rà soát, chi trả cho phù hợp thực tế.

Đối với các trường hợp còn lại đã hỗ trợ vào năm 2018, giao Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ và các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức tiếp tục rà soát, nếu phát hiện trường hợp nào đến nay vẫn không đúng đối tượng thì kiên quyết thu hồi, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ kết luận thanh tra chỉ đạo xây dựng báo cáo kiểm điểm các hạn chế, khuyết điểm và tổ chức họp tập thể lãnh đạo để kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thuộc trách nhiệm của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã về các nội dung được thanh tra gắn liền với việc đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, vi phạm kết luận thanh tra đã chỉ ra. Qua kiểm điểm trách nhiệm phải có đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc chi sai.

Yêu cầu Trưởng Ban Dân tộc chỉ đạo xây dựng báo cáo kiểm điểm các hạn chế, khuyết điểm và tổ chức họp tập thể lãnh đạo Ban có liên quan để kiểm điểm trách nhiệm.

Giám đốc các Sở Tư Pháp, Tài chính rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót đã chỉ ra trong kết luận thanh tra, chỉ đạo chấn chỉnh trong nội bộ cơ quan để đảm bảo công tác tham mưu không phạm phải khuyết điểm tương tự./.

TL