Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép để chờ bồi thường

BVR&MT –  Sáng 18/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng đất, xây dựng, trồng trọt theo mốc giới quy hoạch dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường hướng tuyến dự án cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn qua Quảng Ngãi.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn qua địa bàn tỉnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông, giai đoạn 2021-2025, hiện đang được tổ chức triển khai thực hiện.

Để bảo đảm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư được thực hiện đúng quy định, tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng, trồng cây trái phép trong phạm vi quy hoạch đất thực hiện dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm quản lý nguyên trạng về đất đai, vật kiến trúc, cây cối đối với phần diện tích đất nằm trong ranh giới thu hồi thực hiện dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn qua địa bàn tỉnh.

Tuyệt đối không để xảy ra việc tách thửa, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng, trồng cây trái phép nhằm trục lợi liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án.

Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, cương quyết đối với những hành vi phạm pháp về sử dụng đất, xây dựng, trồng cây tại địa phương theo thẩm quyền. Trường hợp địa phương nào để xảy ra vi phạm về tách thửa, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng, trồng cây trái phép thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên của các địa phương, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài khoảng 60km, gồm các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Trong đó, tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng được Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, dự án là công trình trọng điểm quốc gia, cho nên cần tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Riêng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là một trong các nhiệm vụ khó khăn nhất trong quá trình thực hiện dự án. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, cần quyết liệt và quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động mạnh mẽ nhất, dồn sức để tổ chức triển khai thực hiện.