Quảng Ngãi đề nghị phối hợp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

BVR&MT – Ngày 20/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có công văn gửi các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển đề nghị phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hành nghề trên biển.

Cụ thể, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và kiên quyết không cho tàu cá tỉnh Quảng Ngãi xuất bến tại địa bàn mình quản lý nếu không có đầy đủ các giấy tờ liên quan đến người và tàu cá theo quy định, không duy trì hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Xử lý nghiêm khi phát hiện tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi có các hành vi vi phạm: tàu cá không hoạt động đúng nghề theo Giấy phép khai thác thủy sản được cấp; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc lắp đặt nhưng không duy trì hoạt động; tàu cá có thông tin vượt ranh giới cho phép trên biển, mất kết nối hơn 10 ngày trên biển…; kịp thời trao đổi thông tin về việc xử lý đối với tàu cá tỉnh Quảng Ngãi vi phạm.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi chưa thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo Luật Thủy sản năm 2017 hoặc sau khi được cấp Giấy phép khai thác thủy sản thì hoạt động sai nghề, sai vùng khai thác, ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá, thường xuyên xuất, nhập bến ngoài tỉnh nhiều năm không về địa phương nên gây khó khăn trong công tác phát hiện và xử lý sai phạm.

Do vậy, nhằm tăng cường trao đổi thông tin, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp quản lý tàu; đồng thời phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá, chống khai thác cá để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Được biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 2.768/3.265 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (đạt 84,77%).