Quảng Ngãi chuyển đổi hơn 5,8ha rừng phòng hộ và sản xuất để thực hiện dự án giao thông, thủy lợi

BVR&MT – Ngày 3/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết thống nhất chuyển đổi hơn 5,8ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất để thực hiện dự án giao thông, thủy lợi.

Dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn Ia, thành phần 1 đang được triển khai thi công.

Theo đó, tỉnh quyết định chuyển hơn 2,74ha rừng, trong đó hơn 0,02ha rừng phòng hộ và hơn 2,71ha rừng sản xuất tại khoảnh 3, 4, tiểu khu 303, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức để thực hiện dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn Ia, thành phần 1.

Chuyển hơn 3,09ha rừng, trong đó có hơn 1,44ha rừng phòng hộ, tại khoảnh 3 tiểu khu 366; khoảnh 2, 3 tiểu khu 370 xã Ba Liên, huyện Ba Tơ và hơn 1,65ha rừng sản xuất tại khoảnh 1, 3, 4 tiểu khu 321 xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng hệ thống thủy lợi hồ Núi Ngang-Liệt Sơn.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đây là 2 dự án lớn có tác động trực tiếp đến việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cụ thể, việc đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ chứa Núi Ngang-Liệt Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 540 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương là rất cần thiết đối với địa phương trong giai đoạn hiện nay, nhằm sử dụng tối đa nguồn nước của lưu vực các công trình hiện có trong khu vực, phục vụ nhu cầu dùng nước ổn định cho 4.078ha đất nông nghiệp.

Trong đó, cấp tưới tăng thêm 700ha, cấp nước 25.000m3/ngày đêm cho công nghiệp, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 10.000 người và nuôi trồng thủy sản 200ha, giảm lũ tần suất 10% cho vùng hạ du của thị xã Đức Phổ thường xuyên ngập lụt và bảo đảm an ninh nguồn nước khu vực nam sông Trà Câu.

Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn Ia, thành phần có tổng mức đầu tư hơn 1.199 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, là tuyến xây dựng mới.

Dự án có liên quan mật thiết với mạng lưới giao thông hiện tại trong khu vực và quy hoạch giao thông đã được phê duyệt của các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi, với hướng tuyến đi ven biển kết nối các tuyến ven biển của các tỉnh Quảng Nam, Bình Định hình thành thành trục dọc ven biển, gắn kết các vùng kinh tế trọng điểm ven biển miền trung.

Dự án sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.