Quảng Nam tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình miền núi vào cuối năm 2025

BVR&MT – UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu 9 huyện miền núi khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư năm 2024 đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị quyết 23/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Theo Nghị quyết này, giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Quảng Nam sẽ tái định cư cho gần 8.000 hộ gia đình tại 9 huyện miền núi.

Tính đến giữa tháng 4 vừa qua, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã giải ngân vốn hỗ trợ các hộ dân sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí gần 5,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 8,8% so với tổng vốn giao trong năm nay. Một số huyện miền núi chậm trễ trong triển khai thực hiện, giao vốn cho UBND các xã, dẫn đến việc xây dựng và phê duyệt phương án không đảm bảo thời gian quy định, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Nhiều khu tái định cư được đầu tư kiên cố giúp người dân miền núi ổn định cuộc sống

Để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện miền núi khẩn trương rà soát, phân bổ vốn cho UBND các xã; chỉ đạo UBND các xã xây dựng phương án theo đúng đối tượng quy định; căn cứ tình hình, điều kiện thực tế ưu tiên thực hiện đối với hộ vùng thiên tai; phê duyệt phương án để tổ chức thực hiện. UBND các xã liên quan phối hợp với các phòng chức năng của huyện rà soát quỹ đất trên địa bàn, bố trí đất ở cho các hộ thực hiện công tác sắp xếp, ổn định dân cư, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ sạt lở đất khi mưa lũ xảy ra, nhất là các điểm bố trí tập trung.

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 sẽ sắp xếp, ổn định dân cư cho hơn 7.800 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ chế, chính sách khác, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 để đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác sắp xếp dân cư. Mặt khác, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND xã trong quá trình triển khai thực hiện; nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, chủ động giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết rất quan trọng về sắp xếp, bố trí dân cư với tổng nguồn kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy cơ thì chúng ta sẽ chủ động hơn trong phòng, chống thiên tai. Nhờ đó mỗi mùa mưa bão đến các địa phương miền núi sẽ giảm bớt số lượng người dân phải sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn”.