Quảng Nam: Hai làng cộng đồng được đăng ký chương trình phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Trong công văn gửi Văn phòng Điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vào ngày 28.10, Quảng Nam đăng ký làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh (xã Tam Thanh, Tam Kỳ) và làng Đại Bình (xã Quế Trung, Nông Sơn) tham gia thí điểm chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025.

Một góc làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh (Tam Kỳ). Ảnh: Q.T

Xã Tam Thanh đạt chuẩn NTM năm 2017, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022 và xã NTM kiểu mẫu năm 2023. Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh khai sinh với tên làng bích họa Trung Thanh được hình thành vào năm 2016 và trở thành làng bích họa đầu tiên của Việt Nam. Từ sau năm 2016, UBND TP.Tam Kỳ đầu tư các hạng mục và khu vực cảnh quan nghệ thuật sắp đặt, tạo thành sản phẩm du lịch Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh.

Xã Quế Trung đạt chuẩn NTM năm 2019. Làng Đại Bình của xã nằm ven sông Thu Bồn, có phong cách đặc trưng của làng quê Việt Nam. Làng sở hữu cảnh quan nhà vườn với nhiều loại hoa quả đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, có văn hóa nông thôn đặc trưng với lịch sử hình thành hơn 300 năm.

Làng Đại Bình (Nông Sơn). Ảnh: Q.T

Trong công văn, Quảng Nam mong muốn bổ sung thêm nội dung về phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng cao. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, người lao động và cộng đồng dân cư tham gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại khu vực nông thôn.