Quản lý cộng đồng trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Ngày 13/12, tại huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu), Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lai Châu và UBND huyện Than Uyên tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Dự án Quản lý cộng đồng trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới” do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BFDW) tài trợ.

Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, bà Bùi Thị Kim – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em (DWC) đã trực tiếp chù trì diễn biến của Hội thảo.

Mục đích của Dự án tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực và vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, nhất là tạo điều kiện cho người dân và cộng đồng triển khai các công trình, dự án ở cấp thôn, bản, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên, lãnh đạo 2 xã Phúc Than và Ta Gia và đại diện người dân các thôn trên địa bàn xã. Hội thảo được đánh giá là sự quan tâm cao của người dân, đáp ứng tốt tốt các nhu cầu phát triển nông thôn mới, hoàn thành chương trình MTQG về giảm nghèo đến năm 2020.

Thiên Thảo