Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng: Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

BVR&MT – Sáng ngày 1/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động quận Liên Chiểu lần thứ 3 (2020-2025).

Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng, ông Vũ Quang Hùng, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch liên đoàn lao động quận Liên Chiểu cùng nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trên địa bàn quận.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn chào mừng tại Hội nghị.

Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước (2015-2020) trên địa bàn quận Liên Chiểu đã xuất hiện nhiều phong trào, nhiều gương điển hình trong lao động giỏi, lao động sáng tạo trong lao động, sản xuất, nhiều tập thể cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Là địa bàn có khu công nghiệp, tập trung nhiều nhà máy, phân xưởng sản xuất, lực lượng công nhân lao động tập trung cao. Với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp vì việc làm, đời sống của người lao động”, các cấp công đoàn quận đã đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm mục tiêu “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả”, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong CNVC LĐ với rất nhiều phong trào được phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”… Từ những phong trào trên có rất nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến kinh nghiệm và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh hàng năm được các cấp khen thưởng.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch liên đoàn lao động Tp Đà Nẵng tặng bằng khen cho các tập thể công đoàn có nhiều thành tích tại hội nghị.

Trong thực hiện mô hình “Nhà trọ công nhân thân thiện, an toàn, sạch đẹp và Tổ công nhân tự quản trong nhà trọ” đã được nhận bằng khen của Bộ công an về an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Hàng năm Liên đoàn Lao động quận ban hành kế hoạch, chương trình công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Từ đó các Công đoàn cơ sở hàng năm triển khai nhiệm vụ, tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký tham gia phong trào thi đua, cụ thể hóa từng nội dung hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với điều kiện đơn vị, cuối năm bình bầu xét chọn, biểu dương và khen thưởng và các dịp sơ kết, tổng kết phong trào; Từ đó tạo động lực để chị em không ngừng phấn đấu trong công tác.

Các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc được tuyên dương tại Hội nghị.

Qua tổng kết 10 năm phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ các cấp công đoàn quận, cơ sở đã đề nghị cấp trên khen thưởng động viên kịp thời cho 15 tập thể và 26 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc; Các cấp công đoàn đã công nhận cho 3127 chị đạt danh hiệu 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có 348 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp thành phố, 6 đề tài sáng tạo cấp thành phố, 2022 lượt chị được công nhận giáo viên giỏi cấp thành phố, quận; Có 252 chị đạt chiến sỹ thi đua, 1276 lượt chỉ đạt lao động tiên tiến.

Ở các lĩnh vực có khó khăn khác nhau nhưng với tính năng động sáng tạo, biết vận dụng đúng đắn đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, với tinh thần trách nhiệm cao, nữ CNVCLĐ đã thành công trong việc tập hợp, quy tụ xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, được lãnh đạo tin cậy, quần chúng tín nhiệm, đã có 338 chị được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bài, ảnh: Hồng Sơn