Quận Hoàn Kiếm: Chung tay chống rác thải nhựa

BVR&MT – UBND quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) vừa ban hành Công văn số 1554/UBND-KT về triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn quận.

Để thực hiện tốt công tác chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu UBND Thành phố, Sở Công thương Hà Nội đề ra, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu Phòng Kinh tế quận chủ trì, phối hợp với phòng, ban, ngành liên quan, UBND 18 phường rà soát các đơn vị sản xuất công nghiệp, phân phối tiêu dùng trên địa bàn để tham mưu UBND quận phối hợp với Sở Công thương triển khai Kế hoạch chống rác thải nhựa trên địa bàn nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thực hiện cam kết đã ký kết về hành động chống rác thải nhựa.

Cần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của túi nilon và nhựa sử dụng một lần đối với môi trường và sức khỏe con người. Ảnh minh họa.

Đồng thời, các phòng, ban, ngành thuộc quận và UBND các phường cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của túi nilon và nhựa sử dụng một lần đối với môi trường và sức khỏe con người đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn. Chủ động rà soát, tuyên truyền vận động các đơn vị sản xuất công nghiệp, phân phối tiêu dùng trên địa bàn tham gia ký Bản cam kết “Hành động chống rác thải nhựa”.

Ngoài ra, lãnh đạo các doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn cần nghiêm túc thực hiện cam kết hành động chống rác thải nhựa. Xây dựng lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ từ nay đến 2025 và thực hiện phân loại rác tại nguồn; Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trong chợ ký bản cam kết thực hiện phòng chống rác thải nhựa.

Lãnh đạo các đơn vị sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn cùng tham gia ký bản cam kết “Hành động chống rác thải nhựa” và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện công tác chống rác thải nhựa trong lĩnh vực sản xuất, phân phối tiêu dùng theo chỉ tiêu, cụ thể: Đối với các doanh nghiệp sản xuất: Giảm dần % tỷ lệ nguyên liệu nhựa trong sản xuất; 100% rác thải phát sinh từ nhà máy được thu gom, phân loại từ nguồn, phấn đấu đến 2025 không sản xuất các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; Nghiên cứu chuyển đổi sang mô hình sản xuất túi nilon tự phân hủy sinh học và các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy.

Khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp phân phối tiêu dùng, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2020: 100% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon sử dụng một lần khó phân hủy; Giảm 50% các trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon sử dụng một lần khó phân hủy; 100% rác thải phát sinh tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ được thu gom, phân loại từ nguồn; Thay thế sử dụng túi nilon khó phân hủy, nhựa sử dụng 1 lần bằng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện môi trường như lá sen, lá chuối, túi phân hủy sinh học, màng bọc thực phẩm tự hủy sinh học; Có chương trình khuyến khích khách hàng tham gia sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; không sử dụng ống hút nhựa, cốc nhựa, thìa nhựa… để phục vụ khách hàng.

Thạch Thảo