PV Power sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm

BVR&MT – Ngày 27/6, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

PV Power sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT; ông Lê Như Linh – Tổng Giám đốc; cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các phòng, ban chuyên môn, đoàn thể chính trị – xã hội, các đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐQT PV Power Hoàng Văn Quang cho biết, vượt qua những khó khăn, thách thức, trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Hội nghị nhằm đưa ra các kiến nghị, đề xuất với Tổng công ty, đồng thời kiểm điểm, rà soát, đánh giá những tồn tại, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

PV Power sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm
Chủ tịch HĐQT PV Power Hoàng Văn Quang phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, vượt qua những khó khăn, thách thức, PV Power đã kết thúc 6 tháng đầu năm với kết quả khả quan, tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty ước đạt 8.574 triệu kWh, đạt 98% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn giao, đạt 98% kế hoạch mục tiêu quản trị Tập đoàn giao theo Quyết định 529/QĐ-DKVN và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 16.169 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu Công ty mẹ ước đạt 13.120 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 325,4 tỷ đồng.

PV Power sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm
Ông Nguyễn Đình Thi, Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch PV Power báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng công ty dự kiến tiết kiệm, tiết giảm được 107 tỷ đồng. Về công tác an toàn, sức khỏe, môi trưởng, toàn Tổng công ty không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố môi trường, đảm bảo tốt công tác vận hành, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy điện.

Các đơn vị cũng đã báo cáo tình hình SXKD và đưa ra nhiều kiến nghị đối với lãnh đạo Tổng công ty nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch được giao.

PV Power sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm
Ông Trịnh Bảo Ngọc – Giám đốc PV Power Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.
PV Power sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm
Ông Bùi Huy Thành – Giám đốc PV Power HHC phát biểu tại Hội nghị.
 Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty ... NT1
Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc PV Power NT1 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh đánh giá cao các ý kiến đóng góp, đồng thời chỉ ra các tồn tại, vướng mắc cần quyết liệt khắc phục. Về kế hoạch sản lượng, Tổng Giám đốc PV Power thống nhất từ nay đến cuối năm “không chạy theo sản lượng”, lấy chỉ tiêu tối ưu hóa lợi nhuận làm mục tiêu chính, đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp với Ban Thương mại, các ban chức năng của Tổng công ty nhằm đưa ra các quyết định kịp thời về mục tiêu sản lượng, bao tiêu, hàng tồn kho, cân đối lợi nhuận…;

PV Power sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm
Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh phát biểu kết luận Hội nghị.

Tập trung tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các nhà máy điện, tăng cường công tác quản lý, tối ưu hóa hệ thống, thuê tư vấn nâng cao công suất nhà máy, tự động hóa, công tác chuẩn hóa mã vật tư, nâng cao năng lực cạnh tranh các nhà máy điện, chủ động làm việc với các đối tác nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu than, khí.

Đối với hoạt động đầu tư, thống nhất mục tiêu đốt lửa lần đầu Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 vào ngày 15/9, nỗ lực rút ngắn tiến độ chung dự án. Đối với Dự án điện khí LNG Quảng Ninh, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ chấp thuận phê duyệt dự án và đấu thầu EPC… Cùng với đó, Tổng Giám đốc PV Power Lê Như Linh đề nghị tăng cường xử lý công nợ, công tác quản lý, quản trị rủi ro, đẩy nhanh các hợp đồng chuẩn hóa mã vật tư, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, an ninh mạng, rà soát phương án tái cấu trúc đầu tư tài chính.

Ban biên tập