Phú Xuyên: Khẩn trương xử lý 812 vụ vi phạm bảo vệ công trình thuỷ lợi

BVR&MT – Mới đây, Sở NN&PTNT Hà Nội đã ra Công văn số 1978/SNN-TL đề nghị UBND huyện Phú Xuyên và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 4/2020, trên địa bàn huyện Phú Xuyên còn tồn đọng 812 vụ vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó, có 7 vụ phát sinh trong năm 2020. Những năm qua, trên địa bàn huyện Phú Xuyên phát sinh rất nhiều vụ vi phạm mới, trong khi đó việc ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm mới phát sinh và các vụ vi phạm cũ tồn đọng chưa triệt để.

Ảnh minh họa.

Để thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi và các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, Sở NN&PTNT đề nghị Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ báo cáo toàn bộ các nội dung liên quan đến các vụ việc vi phạm nêu trên. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã không có biện pháp ngăn chặn.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ có trách nhiệm ngăn chặn ngay các hành vi vi phạm; thực hiện các nội dung, trình tự theo quy định của pháp luật và Hướng dẫn số 144/HD-SNN, ngày 28/6/2019, của Sở NN&PTNT; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các vi phạm nêu trên; hướng dẫn tổ chức, cá nhân xin cấp phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (trong trường hợp hoạt động được xem xét cấp phép theo quy định của pháp luật).

Ngoài ra, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch giải tỏa các vi phạm tồn đọng cũ; tham mưu cho UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn lập kế hoạch xử lý dứt điểm trong năm 2020 tại mỗi xã, thị trấn ít nhất 2 vụ vi phạm để làm điểm, rút kinh nghiệm thực hiện xử lý vi phạm tồn tại trên diện rộng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Sở NN&PTNT cũng đề nghị UBND huyện Phú Xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ thực hiện tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư hiểu biết về các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải xin cấp phép theo quy định; có hành vi ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm ngay từ khi mới phát sinh trên địa bàn…

Thạch thảo (Tổng hợp)