Phú Thọ: Yên Lập hoàn thành vượt kế hoạch trồng rừng

BVR&MT – Năm 2024, huyện Yên Lập có kế hoạch trồng rừng tập trung hơn 1.200ha. Trong đó, trồng rừng sản xuất là 1.190ha (có 340ha trồng rừng gỗ lớn và 195ha hỗ trợ phát triển cây quế theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND huyện, còn lại là trồng cây keo và các loài cây khác); trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 10ha; trồng cây phân tán 320 nghìn cây; chăm sóc 3.730ha rừng trồng, trong đó chú trọng chăm sóc và bảo vệ diện tích trồng rừng thay thế năm thứ 3, 4.

Công nhân Công ty Lâm nghiệp Yên Lập kiểm tra chất lượng cây giống trước khi trồng.

Ước trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã tiến hành trồng và chăm sóc được 1.226/1.200ha diện tích trồng rừng tập trung (đạt 100,21% so kế hoạch). Trong đó, hộ gia đình, cá nhân trồng 1.080,4ha; Công ty Lâm nghiệp Yên Lập 145,6ha; trồng 328 nghìn cây phân tán (đạt 102,5% so kế hoạch); chăm sóc 3.735ha rừng trồng (đạt 100,1% so kế hoạch).

Trong những năm gần đây, Yên Lập luôn là một trong những huyện được đánh giá có phong trào trồng rừng mạnh trên địa bàn tỉnh, góp phần làm tăng độ che phủ rừng của huyện và của tỉnh. Tính đến hết năm 2023 độ che phủ rừng của huyện là 61,74%. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Yên Lập đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra của năm về diện tích trồng và chăm sóc rừng. Từ việc thực hiện tốt công tác trồng rừng đã góp phần cải thiện môi trường, chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân.