Phú Thọ: Nâng cao nhận thức của người dân về BHYT, BHXH tự nguyện

BVR&MT – Theo Quyết định số 861/QĐ- TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II và khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, nhiều đối tượng ra khỏi diện chính sách và sẽ không được tiếp tục hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đã giảm 138.662, tập trung tại các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Ba, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Đoan Hùng và Cẩm Khê. Để tỉ lệ bao phủ BHYT được nâng cao, hướng tới BHYT toàn dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối các nguồn lực của tỉnh, trình HĐND, UBND tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT phù hợp cho người dân; cùng với đó, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động các đối tượng ra khỏi chính sách tiếp tục tham gia BHYT, với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đến nay số người dân bị giảm BHYT đã tham gia BHYT trở lại, tỉ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh từ 83,5% đến nay đã đạt hơn 90%.

Thanh Ba là huyện giảm hơn 11 nghìn người tham gia BHYT theo Quyết định trên, thời gian qua, huyện đã triển khai các giải pháp, tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia BHYT sang nhóm đối tượng khác như: Nhóm BHYT hộ gia đình, học sinh, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội… góp phần hoàn thành mục tiêu hết năm 2021, toàn huyện có trên 91% dân số tham gia BHYT. Bên cạnh đó, UBND huyện Thanh Ba đã có văn bản đề nghị và được BHXH tỉnh hỗ trợ tặng thẻ BHYT 3 tháng cuối năm 2021 cho 662 người dân thuộc hộ cận nghèo của huyện.

Người dân được tư vấn đầy đủ quyền và lợi ích khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

Xác định BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là những chính sách xã hội quan trọng, góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội, một số huyện đã đẩy mạnh huy động các nguồn lực, hỗ trợ kinh phí mua tặng thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… đồng thời, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, tổ chức các đợt ra quân, hội nghị đối thoại, tọa đàm, phổ biến chính sách BHYT cho người dân để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, nâng cao nhận thức về BHYT, quyền lợi được hưởng khi tham gia để được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật.

Xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng là một trong những địa phương có tỷ lệ BHYT giảm đáng kể theo Quyết định số 861/QĐ- TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi tỉ lệ bao phủ BHYT là một trong những chỉ tiêu mà địa phương cần phải đạt để về đích NTM vào cuối năm 2021. Trước tình hình đó, nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đã được địa phương triển khai để người dân hiểu được quyền lợi khi tham gia BHYT, BHXH, đến nay, tỉ lệ bao phủ BHYT đã đạt 90%, góp phần đưa xã Hợp Nhất hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, UBND tỉnh đã chỉ đạo BHXH tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi trả, cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian trong việc cấp sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người tham gia; chú trọng phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, nâng cao sự hài lòng của người dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID (BHXH số), giúp người dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.

BHYT – chiếc “phao cứu sinh” mà mỗi người nên tự trang bị cho mình để đề phòng khi rủi ro, bệnh tật, đây là giải pháp hữu hiệu để giảm bớt gánh nặng chi phí trong khám và điều trị, nhất là đối với những trường hợp thuộc diện hộ nghèo hoặc có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt là các địa phương ở khu vực miền núi.