Phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn: Phân loại rác thải gây quỹ giúp phụ nữ nghèo

BVR&MT – Trong những năm qua, tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Hội LHPN các phường trên địa bàn quận đã thực hiện nhiều mô hình, dự án phân loại rác thải tại nguồn, qua đó tạo nhận thức và chuyển đổi hành vi của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường; Đồng thời từ số tiền thu gom và bán rác thải phế liệu sẽ tạo quỹ để ủng hộ, giúp đỡ những phụ nữ nghèo tại quận.

Thu gom rác thải phế liệu bán ve chai gây quỹ giúp phụ nữ nghèo

Tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, qua 5 năm đi vào hoạt động, mô hình “Phân loại rác thải –Thùng rác thân thiện môi trường” giúp đỡ phụ nữ nghèo đã được triển khai rộng khắp tại tất cả các nơi trên địa bàn phường và được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên, người dân tại khu vực bởi hiệu quả thiết thực trong việc giúp đỡ hội viên nghèo, góp phần bảo vệ môi trường sống. Mỗi hội viên hằng ngày tự giác thu gom rác thải bị vứt bỏ, thu gom những chai lọ bị vứt bỏ trên hè phố. Nhiều gia đình trong phường đã có ý thức thu gom những loại rác thải phế liệu đã qua sử dụng, các vật dụng trong sinh hoạt gia đình tham gia mô hình.

Cứ mỗi tháng một lần, các thành viên tham gia mô hình “Phân loại rác thải –Thùng rác thân thiện môi trường” lại thực hiện việc thu gom rác thải về phân loại ve chai để bán gây quỹ hỗ trợ những hộ phụ nữ nghèo.

Các chị em phụ nữ thuộc Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tích cực tham gia phân loại rác thải, thu gom và bán phế liệu, góp quỹ ủng hộ phụ nữ nghèo.

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ An, cho biết: Từ mô hình này, hằng năm, số tiền từ thu gom rác thải trên toàn phường được khoảng 90 triệu đồng. Với nguồn kinh phí này, các chi hội phụ nữ đã hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn làm vốn buôn bán nhỏ và tặng quà cho những hộ hội viên nghèo nhân dịp lễ, tết.

Tích cực tham gia hoạt động phân loại rác thải tại nguồn

Năm 2020, Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang được Hội LHPN thành phố Đà Nẵng chọn thực hiện dự án “Xây dựng thí điểm quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn” trên địa bàn hai quận. Ở quận Ngũ Hành Sơn, dự án này được khởi động vào tháng 11/2020 trong 3 phường: Hòa Hải, Mỹ An và Khuê Mỹ.

Tháng 12/2020, Hội LHPN và UBND các phường đã tổ chức thí điểm xây dựng mô hình “Tổ nòng cốt quản lý rác thải” tại 3 Khu dân cư (KDC) trên địa bàn, gồm: KDC Đa Mặn 9 (phường Khuê Mỹ), Tổ 8 KDC Sơn Thủy 2B (phường Hòa Hải), Tổ 1 KDC An Thượng 1 (phường Mỹ An) với sự tham gia ban đầu của 55 tình nguyện viên chủ yếu là phụ nữ; Các tình nguyện viên này là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực phân loại rác tại nguồn.

Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn cũng đã thành lập CLB “Phụ nữ mua, bán ve chai” gồm 25 thành viên; nhiệm vụ của các thành viên Câu lạc bộ là thu mua rác thải nhựa từ các Tổ nòng cốt quản lý rác thải và hộ gia đình trên địa bàn quận. Các Tổ nòng cốt sẽ có nhiệm vụ liên hệ với thành viên CLB để bán rác phân loại tại nguồn.

Ra mắt CLB Phụ nữ mua bán ve chai quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tại phường Hòa Hải, mô hình “Tổ nòng cốt quản lí rác thải” được thành lập và đi vào hoạt động tại Tổ 8, Chi bộ 2B với 15 thành viên. Tổ trưởng là cấp ủy chi bộ, thành viên là các hội đoàn thể chính trị, xã hội tại khu dân cư. Tổ có nhiệm vụ hướng dẫn việc phân loại rác thải; tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc phân loại rác thải tại nguồn và phương thức phân loại đến các hộ dân, nhằm nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen của người dân, ghi nhận những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai phân loại rác và phản hồi kịp thời cho UBND phường giải quyết để góp phần thực hiện hiệu quả dự án.

Việc triển khai dự án “Xây dựng thí điểm quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn” trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn rất thuận lợi nhờ trước đó Hội LHPN quận đã triển khai mô hình “Phân loại rác thải – thùng rác thân thiện môi trường”. Mỗi hộ dân trên địa bàn quận đóng góp 1 thùng sơn rỗng, sau đó Hội LHPN quận triển khai việc sơn đồng bộ một màu xanh.

Đặc biệt, vào tháng 6/2020, hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Hội LHPN quận phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn 4 phường, ban đầu thí điểm tại phường Mỹ An với 474 thùng được sơn, sau đó nhân rộng ra toàn quận.

Cũng từ mô hình này, được sự hỗ trợ của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng với 535 cây chuối cho 13 hộ gia đình tại Chi hội phụ nữ Hải An, phường Hòa Quý để triển khai mô hình trồng chuối lấy lá thực hiện thay thế và giảm thiểu sử dụng túi nilong làm đồ chứa, đựng thực phẩm trong sinh hoạt hàng ngày.

Chia sẻ phóng viên Bảo Vệ Rừng & Môi trường, chị Trần Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn cho biết: Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động vào cuối năm 2020, tuy nhiên việc thực hiện dự án “ Xây dựng thí điểm quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hóa hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn” ở quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả tích cực do có sự hỗ trợ tham gia nhiệt tình của các thành viên là các chị, em thuộc Hội LHPN, và đã thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ mua, bán ve chai” thuộc quận Ngũ Hành Sơn; Nhiều chị em phụ nữ khác là tình nguyện viên trong việc tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác tại nguồn. Từ sự tham gia ban đầu xuất phát từ lòng nhiệt tình, tự nguyện của các chị em phụ nữ trong việc thực hiện mô hình “Phân loại rác thải – Thùng rác thân thiện môi trường” là nền tảng cho việc triển khai dự án “Xây dựng thí điểm quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hóa hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn” của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn đạt hiệu quả.

Trong thời gian sắp đến, Hội LHPN quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về vệ sinh môi trường để hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức trách nhiệm về bảo vệ, gìn giữ, tái tạo môi trường, qua đó hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản lý rác thải tổng hợp trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố nói chung và quận Ngũ Hành Sơn nói riêng.

Hồng Sơn