Phù Cừ – Hưng Yên: Làm sao để không còn vi phạm chuyển đổi đất nông nghiệp?

BVR&MT – Nhằm giải quyết hiệu quả tình trạng vi phạm về đất nông nghiệp, chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Minh Tân đã gửi công văn về hiện trạng vi phạm, xử lý vi phạm tới các cơ quan đoàn thể cùng các cấp chính quyền trên địa bàn với mong muốn cùng vào cuộc để giải quyết dứt điểm nghiêm minh trình trạng vi phạm trên.

Theo thống kê trên địa bàn xã Minh Tân có 187 hộ ( thống kê ban đầu là 190 hộ) xảy ra tình trạng vi phạm xây dựng nhà, nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên, Kế hoạch số 93a KH- UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên và Thực hiện Kế hoạch số 37/KH- UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện Phù Cừ về chỉ đạo xử lý vi phạm công tác quản lý Nhà nước về đất nông nghiệp, chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Cán bộ xã Minh Tân trong quá trình tổ chức thực hiện xử lý vi phạm chuyển đổi đất nông nghiệp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện xử lý vi phạm tại xã Minh Tân đến nay đã có 75/187 hộ đã tự giác tháo dỡ, trong đó có 21/75 hộ tháo dỡ hoàn toàn.

Để thực hiện xử lý vi phạm dứt điểm tình trạng vi phạm của các hộ dân, ngày 05/2/2018 UBND xã xây dựng kế hoạch số 02/KH- UBND về việc “Tiếp tục xử lý vi phạm về đất nông nghiệp, chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã ” và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm vẫn không giảm sút.

Ngày 18/4/2018 Ban chỉ đạo xử lý vi phạm – UBND xã họp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai ”, Thực hiện Kế hoạch số 34/KH- UBND ngày 26/03/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND huyện Phù Ninh. Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo xã đưa các phương pháp, biện pháp để tổ chức thực hiện và tìm ra nguyên nhân, khó khăn dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa xử lý dứt điểm các vi phạm , hiệu quả thực hiện còn thấp.

Nguyên nhân chủ yếu để tình trạng này là do ý thức, trách nhiệm của người dân chưa cao, mặc dù địa phương đã áp dụng các hình thức vận động, tuyên truyền, thuyết phục, đối thoại trực tiếp, kể cả xử phạt hành chính nhưng tình hình không mấy khả quan. Có chăng việc vi phạm chỉ dừng lại ở việc không phát sinh trường hợp vi phạm mới, các trường hợp vi phạm cũ thì hầu như không có hiệu quả. Nhiều trường hợp sẵn sàng chấp nhận bị xử phạt hành chính để không tháo dỡ vi phạm ngay.

Theo nhận định của UBND xã Minh Tân, để thực hiện xử lý triệt để tình trạng vi phạm là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nếu muốn giải quyết dứt điểm, nghiêm minhthì chỉ còn biện pháp cưỡng chế đảm bảo thi hành quyết định hành chính. Nhưng để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện dứt điểm mà không gây ảnh hưởng nhiều tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương thì đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc tham gia của nhiều các cấp, nhiều ngành, đặc biệt là ngành Điện lực.
Thông qua nắm bắt tình hình dư luận các hộ vi phạm chuyển đổi đất nông nghiệp thì họ đều cho rằng nếu xử lý bằng biện pháp tạm ngừng cấp điện thì các hộ vi phạm buộc phải khắc phục. Đây được cho là biện pháp khả thi nhất.

UBND xã Minh Tân đã có công văn số 05/CV- UBND gửi điện lực Phù Tiên đề nghị được phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sự phối hợp này đã đem lại hiệu quả là Ban chỉ đạo xã đã xử lý các hộ vi phạm sau Chỉ thị 02/CT-UBND đạt hiệu quả cao.

Việc tạm dừng cấp điện sẽ chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1:Thông báo đến các hộ vi phạm về việc tạm dừng cấp điện, từ ngày thông báo đến ngày dừng cấp điện 10 ngày. Các hộ sẽ phải tự tháo dỡ công trình, khắc phục vi phạm,chủ động trong việc sản xuất và sinh hoạt, tự chịu trách nhiệm về tài sản nếu coa thiệt hại do ngưng cấp điện. Việc cấp lại điện sẽ được thực hiện khi các hộ có ựu tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm.

Giai đoạn 2: Kết thúc giai đoạn 1 nếu các hộ vi phạm không tự giác khắc phục vi phạm sẽ dừng cấp điện để cưỡng chế hành chính. Sau hoàn thành sẽ cấp điện trở lại. Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến các quy định hợp đồng bán điện và sử dụng điện của ngành điện.

Trong thời gian tiếp theo, UBND xã sẽ tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên giáo, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã, vận động các hộ vi phạm tự tháo dỡ, giải tỏa, xử lý triệt để các trường hợp cố tình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp .

PV