Phú Bình (Thái Nguyên): Trồng rừng tập trung vượt 23% kế hoạch

BVR&MT – Từ đầu năm đến nay, huyện Phú Bình đã trồng được 148ha rừng sản xuất tập trung, đạt 123% kế hoạch tỉnh giao.

Người dân xã Tân Thành (Phú Bình) kiểm tra mô hình trồng rừng gỗ lớn.

Mặc dù không có thế mạnh về lâm nghiệp nhưng hàng năm huyện Phú Bình luôn hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng.

Đối với chương trình trồng cây phân tán, 2023 là năm đầu tiên huyện Phú Bình phát động phong trào “Tết trồng cây” tại 20 xã, thị trấn. Nhờ vậy, đến nay toàn huyện đã trồng được 45.200 cây phân tán, đạt 90% kế hoạch giao. Hiện nay, toàn bộ số cây này đã được cập nhật trên phần mềm quản lý cây xanh “ThaiNguyen SmartTrees”.

Cùng với việc trồng rừng, từ đầu năm đến nay, huyện Phú Bình đã tổ chức 8 lớp tuyên truyền về lĩnh vực lâm nghiệp, với 380 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là: Luật Lâm nghiệp; quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững; chương trình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn…