Phú Bình – Thái Nguyên: Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm và bảo vệ rừng năm 2017

BVR&MT – Năm 2017, thực hiện văn bản chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành cấp trên, Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) đã tích cực thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 11 tháng năm 2017 của Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình cho thấy, trong các công tác quan trọng về tham mưu, thanh tra pháp chế cũng như tuyên truyền đều được đơn vị triển khai và thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả và trách nhiệm.

Cụ thể, đối với công tác tham mưu, Hạt đã xây dựng chương trình, kế hoạch Quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2017 trình Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên thẩm định và phê duyệt tại quyết định số 159/QĐ-CCKL ngày 27/02/2017. Cùng với đó, đơn vị đã xây dựng các chương trình kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, công tác trồng rừng cho các xã, thị trấn, thực hiện rà soát diện tích thiết kế đủ tiêu chuẩn để đưa vào trồng rừng 2017, xây dựng kế hoạch phối hợp chữa cháy rừng giai đoạn 2017 – 2020.

Hạt kiểm lâm Phú Bình thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn trong công tác trồng và chăm sóc rừng.

Công tác chỉ đạo trồng rừng theo dự án trồng rừng sản xuất thường xuyên kiểm tra đôn đốc, các hộ ký hợp đồng trồng rừng và được thiết kế theo đúng quy trình kỹ thuật của dự án hướng dẫn. Đối với diện tích trồng rừng năm 2017 với 12 xã, thị trấn là 350 ha, hạt kiểm lâm bắt đầu lên kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu trồng rừng năm 2018.

Đối với công tác thanh tra pháp chế, thực hiện Nghị định số lS7/NĐ-CP ngày 11/1 1/2013 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Quản lý bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản, Quyết định Số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, trong năm 2017, Hạt kiểm lâm Phú Bình đã thành lập tổ kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh và vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 12 vụ với tổng cộng 210.250.000 đồng, trong đó: Tiền phạt 01 vụ nhựa thông năm 2016 là 150.000.000 đồng, tịch thu 6,852 m³ gỗ keo tai tượng quy tròn và bán lâm sản tịch thu là 73.455.500 đồng. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 283.705.500 đồng.

Về công tác tuyên truyền, Hạt kiểm lâm Phú Bình đã triển khai các văn bản đến các cán bộ công chức, viên chức của các đơn vị, cán bộ chủ chốt cấp xã lâm nghiệp, tổ chức các buổi tuyên truyền lồng ghép giúp người dân hiểu về nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc bảo vệ, trồng rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Cùng với đó Hạt cũng phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Bình mở 5 lớp tuyên truyền tại 5 xã: Tân Thành, Tân Kim, Tân Hòa, Tân Khánh và Bảo Lý; 1 lớp tuyên truyền tại xã Xuân Phương.

Trao đổi với phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Hoàng Văn Thành, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phú Bình cho biết, trong năm 2017 đơn vị đã kết hợp với UBND huyện mở các buổi hội nghị tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, sinh trưởng động vật hoang dã với 170 lượt người tham gia, tích cực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong năm 2017, xây dựng chương trình công tác năm 2018, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân (trọng tâm là nhân dân 9 xã có diện tích rừng từ 100 ha trở lên) về trách nhiệm bảo vệ rừng.

Mặt khác, Hạt đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan chức năng cấp xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an – Dân quân tự vệ – Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với phòng cháy chữa cháy và quản lý lâm sản.

Thạch Thảo – Huy Thịnh