Phú Bình – Thái Nguyên: Phấn đấu 4 xã về đích nông thôn mới 2018

BVR&MT – Vừa qua, UBND huyện Phú Bình đã có báo cáo về kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2018. Trong cuối năm nay, Phú Bình phấn đấu 4 xã về đích nông thôn mới.

Mô hình trồng rừng mang lại kinh tế cao ở xã Tân Thành, huyện Phú Bình.

Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới

Với khẩu hiệu “Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tính đến 6/2018, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Bình đã đạt được kết quả khả quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Bình, hiện tại đã có 19/19 xã được phê duyệt quy hoạch chung nông thôn mới, cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, sự phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đã đem lại thu nhập cao cho người dân. Trong đó phải kể đến việc phối hợp xây dựng các mô hình trình diễn một số giống lúa, ngô mới và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Nhiều giống lúa, giống cây trồng mới có năng suất cao được đưa vào sản xuất như giống lúa thuần Kim cương 111, cây măng tây xanh, khoai lang Nhật Bản,…

Xem thêm:

Phú Bình – Thái Nguyên: Tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm và bảo vệ rừng năm 2017

Phú Bình – Thái Nguyên: Tiếp tục công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020

Phú Bình – Thái Nguyên: Khởi sắc từ công tác xóa đói giảm nghèo

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo trong huyện đã giảm chỉ còn 9.2%. Vấn đề về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường đã được quan tâm và đầu tư, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao, vấn đề môi trường tại các thôn xóm, các làng nghề được cải thiện.

Tính đến 6 tháng đầu năm 2018, chương trình NTM tại huyện Phú Bình đã đạt được nhiều kết quả: Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện là 809.803 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương: 3.345 triệu đồng, Vốn ngân sách địa phương: 35.458 triệu đồng; vốn lồng ghép: 5.000 triệu đồng; vốn tín dụng cho vay phát triển sản xuất: 700.000 triệu đồng; vốn doanh nghiệp: 16.000 triệu đồng; vốn cộng đồng dân cư: 50.000 triệu đồng.

Hiện tại, có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn trên địa bàn huyện Phú Bình là 16,36 tiêu chí/xã. Thu nhập và Kinh tế tại khu vực nông thôn có sự chuyển biến, bước đầu đã hình thành được các vùng sản xuất tập chung với quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị tạo thu nhập cao cho người dân giúp giảm nghèo và nâng cao đời sống cho người dân ở khu vực nông thôn.

Phấn đấu thêm 04 xã đạt chuẩn NTM

Trong 6 tháng cuối năm 2018, huyện Phú Bình đưa ra mục tiêu cụ thể cho chương trình xây dựng nông thôn mới đó là có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí/xã đến hết năm 2018 đạt: 17,4 tiêu chí/xã và không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Cụ thể, 4 xã đó là: Xã Dương Thành: đạt 16/19 tiêu chí; 03 tiêu chí chưa đạt là Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Kha Sơn: đạt 14/19 tiêu chí; 05 tiêu chí chưa đạt là Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm; Xã Tân Khánh: đạt 17/19 tiêu chí; 03 tiêu chí chưa đạt là Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa; Xã Đào Xá: đạt 16/19 tiêu chí; 03 tiêu chí chưa đạt là Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm.

Để làm được điều này, UBND huyện Phú Bình đã đưa ra nhiều phương án, đề xuất đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình. Trong đó phải kể đến phương án: “Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu ở địa phương phục vụ sản xuất, dân sinh; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản. Tổ chức thu gom rác thải không để ô nhiễm môi trường; phấn đấu 100% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh“

Ngoài ra, trong đề án phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện Phú Bình cũng đưa ra đề xuất: tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Phú Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới để chương trình xây dựng NTM huyện Phú Bình đạt được những kết quả cao nhất.

Văn Trì – Hải Lê