Phát huy sức sống của phong trào “Ba sẵn sàng”

BVR&MT – Thành công của phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và cùng với phong trào “Năm xung phong” ở miền Nam đã khơi dậy, hun đúc và khuyến khích tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đưa hàng triệu thanh niên đi vào tuyến đầu của cuộc kháng chiến, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong bài phát biểu tại hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc ngày 22/9/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Thanh niên ta ơi xung phong đi lên những nơi khó khăn gian khổ”. Nêu cao tinh thần yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thấm nhuần lời dạy của lớp người thế hệ Thanh niên Việt Nam, đã luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu đồng bào tổ quốc, thanh niên chúng ta sẵn sàng đi lên xây lại vùng đất cao nguyên, thế hệ thanh niên Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần tổ quốc ta, xây lại ngàn năm bền vững không ngần ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh dấn thân tuổi đời thanh xuân còn rất trẻ dưới 18, đôi mươi, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Hội cựu thanh niên xung phong huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Trong những năm chiến tranh, hàng triệu thanh niên đã xung phong ra trận với khát vọng hòa bình, độc lập, ấm no và hạnh phúc, với tinh thần quyết tử và quyết sinh. Qua 10 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã kêu gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tất cả thanh niên cả nước hiến dâng cho tổ quốc, hàng vạn hàng chục vạn đoàn viên thanh niên ưu tú, gần 3 triệu người tham gia bộ đội chủ lực, 5 triệu người tham gia dân quân du kích và dân công hóa tuyến phong trào lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) đã có hai triệu đoàn viên thanh niên đăng ký tình nguyện 6 vạn trong đoàn viên thanh niên thực hiện vượt mức kế hoạch, 22.000 đoàn viên thanh niên là chiến sĩ thi đua, 37 đoàn viên thanh niên được tặng danh hiệu anh hùng lao động

Trong công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã động viên đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phong trào “ba sẵn sàng” và “năm xung phong”, có 7 triệu những thanh niên đăng ký tình nguyện; 1,5 triệu đoàn viên thanh niên nhận nhiệm vụ khó khăn mà đảng và nhà nước yêu cầu.

Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thanh niên Việt Nam lại tình nguyện xung phong lên đường đi tới những nơi khó khăn gian khổ nhất, lao động quên mình trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, hăng hái tham gia các phong trào lao động quên mình trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, sản xuất lao động quên mình trong công cuộc hàn gắn gắn vết thương chiến tranh rà phá bom mìn, khai hoang xây dựng các khu kinh tế mới, làm đường giao thông, công trình thủy lợi, công trình thủy điện, xây dựng các nhà máy, xây dựng các nông trường, làm nhà đón dân kinh tế mới giữ vững biên cương và làm nghĩa vụ quốc tế.

Tiếp nối tinh thần “ba sẵn sàng”, “năm xung phong” từ chương trình thanh niên trồng cây xanh ngày thế giới môi trường ,“Ánh sáng văn hóa hè” các hoạt động tình nguyện ngày càng phát triển, lớn mạnh thành phong trào. Năm 2000 chính thức phát động trong toàn quốc phong trào “thanh niên tình nguyện”. Từ đó cho đến nay, phong trào không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực thu hút sự tham gia  đông đảo lực lượng thanh niên, lan tỏa ý chí và tinh thần tình nguyện, tích cực giá trị tới các lực lượng xã hội khác. Tính riêng trong năm qua các cơ sở đoàn thanh niên trong cả nước tổ chức được 292.300 lượt hoạt động tình nguyện, thu hút 9  triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Góp phần thiết thực giải quyết những khó khăn và những việc làm thiết thực về đời sống cơ sở, giúp cho nhân dân vùng sâu vùng xa vùng, dân tộc, đồng bào thiểu số, vùng biên giới hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Phong trào “thanh niên tình nguyện” hôm nay là sự kế thừa và phát huy xứng đáng của phong trào “ba sẵn sàng” và “năm xung phong” thuở trước.

Phong trào Thanh niên tình nguyện là sự kế thừa tinh thần “ba sẵn sàng”, “năm xung phong” của thế hệ cựu Thanh niên Xung phong năm xưa, đã trở thành bài ca của lớp trẻ hôm nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vừa động viên lực lượng thanh niên xung phong tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trong quân khu, xây dựng công trình thanh niên xung phong, tiếp tục cùng những mô hình trực quan sinh động gắn với công tác giải quyết những khó khăn của cộng đồng, vừa là môi trường sinh động để lực lượng thanh niên xung kích kế thừa rèn luyện thử thách, để trưởng thành thiết thực cùng những mô hình trực quan sinh động gắn với công tác giáo dục lịch sử truyền thống, vừa góp phần hỗ trợ cho những cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo. Nâng cao đời sống tinh thần đồng đội, đồng thời khơi gợi niềm tin xây dựng, động cơ phấn đấu cho thế hệ tương lai tuổi trẻ.

Lê Vân