Phóng sự: Chương trình “Đồng hành cùng chương trình ATGT 2017” tỉnh Đồng Nai