Phê duyệt phương án hỗ trợ khắc phục thiệt hại cây cối, hoa màu do ảnh hưởng khí thải Nhà máy Luyện kim màu Lào Cai

BVR&MT – Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ khắc phục thiệt hại hoa màu do ảnh hưởng khí thải Nhà máy Luyện kim màu Lào Cai của Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh gây ra tại Km 15, xã Bản, Mường Khương, Lào Cai.

Theo đó, đối tượng được hưởng hỗ trợ là các hộ dân có diện tích đất sản xuất và cây cối hoa màu bị thiệt hại do khí thải nhà máy luyện kim mầu Lào Cai của Công ty CP Tứ Đỉnh gây ra tại xã Bản  Lầu, Mường Khương, Lào Cai, thời gian vào tháng 3/2017.

Nhà máy luyện kim mầu Lào Cai của Công ty CP Tứ Đỉnh là nguyên nhân khiến cho cây cối, hoa màu chết hàng loạt tại xã Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai vào thời gian tháng 3/2017.

Với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.673.322.334 đồng, định mức hỗ trợ các cây cụ thể như sau:

Cây dứa: Đối với diện tích dứa đang cho thu hoạch bị thiệt hại, giá trị đền bù được tính theo định mức: Diện tích bị thiệt hại nhân với năng suất bình quân (30 tấn/ha) nhân với giá tiêu thụ trung bình tại thời điểm (4.000 đồng/kg); đối với diện tích dứa mới trồng (từ 5 – 7 tháng). Giá trị đền bù được tính theo định định mức quy định tai Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai và mức đầu tư thực tế tại địa phương (50 triệu đồng/ha).

Cây chè: Đối với diện tích chè bị chết không còn khả năng phục hồi phải chặt bỏ, định mức bồi thường tính theo quy định tại Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai (12.700 đồng/ m2); đối với những diện tích bị thiệt hại 100% sản lượng năm 2017, định mức hỗ trợ được tính theo giá trị sản lượng chè búp tươi thu hoạch của một năm (8.000kg/ha), nhân với giá bán trung bình (6.500 đồng/kg).

Cây Mít: Giá trị bồi thường được tính theo định mức bằng sản lượng thu hoạch năm 2016 là nhân với đơn giá mít trung bình tại thời điểm 2016 là (1.200 kg x 30.000 đồng/kg).

Cây Chuối: Gía trị bồi thường được tính theo định mức quy định tại Quyết định 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai (15.000 đồng/cây).

Cây Cao su: Giá trị bồi thường được tính theo hình thức hỗ trợ phân bón, công lao động chăm sóc để phục hồi diện tích bị thiệt hại. Định mức bồi thường 10.000.000 đồng/ha.

Đối với diện tích ruộng lúa nước bị vùi lấp giá trị đền bù được tính theo định mức quy định  tại Quyết định 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai; định mức 33.000 đồng/m2.

Nguồn kinh phí hỗ trợ do Nhà máy Luyện kim màu Lào Cai của Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh chi trả. Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt trực tiếp cho các hộ bị thiệt hại. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2017 đến 10/5/2017.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND huyện Mường Khương và Sở NN&PTNT chủ trì, tiếp nhận nguồn kinh phí tri trả của Công ty CP Tứ Đỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đúng theo phương án tỉnh phê duyệt; Giám sát tiến độ, kết quả thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân, tuyên truyền tập huấn cho nhân dân kỹ thuật canh tác, tổ chức tái đầu tư sản xuất và chăm sóc cây trồng đảm bảo kịp thời vụ và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Công ty CP Tứ Đỉnh chuyển đầy đủ kinh phí về UBND huyện Mường Khương trong thời gian sớm nhất; đồng thời phối hợp với UBND huyện Mường Khương và UBND xã Bản Lầu chi trả cho các hộ dân bị thiệt hại.

Chiến Hữu