Phê duyệt Dự án Khảo sát xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản

BVR&MT – UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND Ngày 27/3 về việc phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Khảo sát, nghiên cứu khả thi dự án xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản tại thành phố Hà Nội’’ do Chính phủ Pháp tài trợ không hoàn lại.

Ảnh minh họa.

Dự án nhằm khảo sát, lập nghiên cứu khả thi dự án xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản tại thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành liên quan của pháp luật Việt Nam; Đề xuất phương án, hình thức đầu tư để xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản tại thành phố Hà Nội phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Địa điểm dự kiến thực hiện xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội với quy mô khu đất khoảng 155ha.

Nội dung chính của Dự án: Đánh giá tác động của việc đặt chợ đầu mối tại vị trí đã chọn; nghiên cứu lưu lượng giao thông; thiết kế sơ bộ chợ đầu mối; ước tính chi phí dự án,… Nghiên cứu chợ; nghiên cứu kỹ thuật; cộng thêm các yếu tố pháp lý. Từ đó, đưa ra các phân tích tài chính như: Phân tích kinh tế dự án, phân tích tài chính của tài khoản giao dịch dự án và tài khoản tiền mặt, mô phỏng và giả định.

Theo báo cáo kết quả nghiên cứu khả thi dự án xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản tại thành phố Hà Nội cho UBND Thành phố đã nêu bật được tính khả thi của dự án xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản tại thành phố Hà Nội.

Tổng vốn và nguồn vốn thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật: 415.000 Euro, tương đương 11,205 tỷ đồng, do Chính phủ Pháp tài trợ không hoàn lại. Thời gian thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật: 01 năm (từ quý II/2019 – quý II/2020).

Thạch Thảo