Phê duyệt dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi

BVR&MT – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng BĐKH Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư quy đổi tương đương 554 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước.

Phê duyệt dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể, Dự án được thực hiện trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Ba Tơ, thị xã Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi. Quy mô đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa 28 tuyến kênh thuộc công trình thủy lợi Thạch Nham với chiều dài là 94,153 km; xây dựng mới 1 trạm bơm ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, sửa chữa 7 trạm bơm thuộc hệ thống Thạch Nham; nâng cấp, cải tạo hệ thống đóng mở cửa van điều tiết cửa tràn xã lũ hồ chứa nước Núi Ngang.

Thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2026.

Sơn Tinh