Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT229 tại tỉnh Bắc Kạn

BVR&MT – Ngày 02/05, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quyết định số 465/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 05 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 – 2020.

Ảnh minh họa

Đề án được thực hiện trên địa bàn của 29 xã, với tổng diện tích tự nhiên là 133.369 ha; dân số 66.588 người, thuộc 07 huyện: huyện Chợ Đồn có 07 xã (Yên Thượng, Yên Thịnh, Lương Bằng, Nghĩa Tá, Bằng Lãng, Đại Sảo, Xuân Lạc); huyện Bạch Thông có 04 xã (Cao Sơn, Vũ Muộn, Mỹ Thanh, Sỹ Bình); huyện Na Rì có 05 xã (Văn Minh, Ân Tình, Côn Minh, Lương Thượng, Kim Hỷ); huyện Ngân Sơn có 04 xã (Hương Nê, Trung Hoà, Thuần Mang, Cốc Đán); huyện Chợ Mới có 01 xã (Quảng Chu); huyện Ba Bể có 04 xã (Phúc Lộc, Mỹ Phương, Chu Hương, Cao Thượng); huyện Pác Nặm có 04 xã (An Thắng, Cổ Linh, Xuân La, Nhạn Môn).

Mục tiêu đến hết năm 2020, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành; phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã hoàn thành 15 – 18 tiêu chí; 13 xã hoàn thành từ 12- 14 tiêu chí; 3 xã hoàn thành từ 09-11 tiêu chí; bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã, không có xã dưới 9 tiêu chí.

Cụ thể, Đến hết năm 2020, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành; phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã hoàn thành 15 – 18 tiêu chí; 13 xã hoàn thành từ 12- 14 tiêu chí; 3 xã hoàn thành từ 09-11 tiêu chí; bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã, không có xã dưới 9 tiêu chí.

Giai đoạn 2018 – 2020, tiến hành rà soát quy hoạch chi tiết sử dụng đất, quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch chi tiết trung tâm xã, các điểm dân cư thôn và các quy hoạch chuyên ngành; điều chỉnh những nội dung đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 29 xã vùng Đề án trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng huyện.

Văn Trì