Phê duyệt đề án phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn

BVR&MT – Ngày 9/12, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định phê duyệt đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025”.

Khu dãy núi đá vôi, trên đèo Tam Canh, xã Bắc Quỳnh, Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Mục tiêu của đề án là thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị tổng thể của di sản địa chất và các loại hình di sản khác; góp phần phát triển bền vững kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Theo đó, Công viên địa chất Lạng Sơn dự kiến xây dựng trên phạm vi hành chính của 5 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng, với tổng diện tích 3.845,8 km2, dân số 375.656 người, tương ứng chiếm khoảng 46,3% diện tích và 48,1% dân số toàn tỉnh. Phía bắc tiếp giáp với huyện Văn Lãng, Tràng Định. Phía nam tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang. Phía đông tiếp giáp với thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình. Phía tây tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn.

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2021 đến năm 2025.