Phát triển theo hướng tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

BVR&MT – Nhằm đánh giá và đề xuất một số ý kiến, gợi ý cho mục tiêu tăng trưởng xanh trong ngành công nghiệp. Sáng 29/11, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo “Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng xanh”.

Tăng trưởng xanh là tăng trưởng sử dụng tài nguyên hiệu quả, sạch hơn và tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu. Hiện, ngành công nghiệp sử dụng năng lượng lớn nhất chiếm 43% tổng tiêu dùng năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả thấp, dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp và gây tác động đến môi trường.

Ông Trịnh Đức Chiều, Phó Trưởng ban Cải cách và Phát triển doanh nghiệp.

Theo Ông Trịnh Đức Chiều, Phó Trưởng ban Cải cách và Phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết, 75% số doanh nghiệp chế biến, chế tạo ở Hà Nội được điều tra cho rằng, mức tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp lớn hơn mức trung bình của thế giới. Phần lớn doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ. Năm 2015, chỉ 14% số doanh nghiệp trong ngành chế biến chế tạo được điều tra có công nghệ dưới 3 năm, 53% có công nghệ từ 6 năm trở lên.

Mặt khác, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của sử dụng năng lượng hiệu quả còn cao; tiêu thụ năng lượng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp vẫn cao; cơ cấu chậm thay đổi, đặc biệt là theo hướng giảm mức năng lượng trên sản phẩm. Việc phát triển nguồn năng lượng, đặc biệt là các nguồn năng lượng tái tạo tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn tự phát và rất hạn chế; số lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, báo cáo phát triển bền vững còn hạn chế.

Toàn cảnh hội thảo.

Do vậy, tại hội thảo, các nhà nghiên cứu kinh tế đã trình bày tham luận về một số lĩnh vực tăng trưởng xanh như: Một số vấn đề và khuyến nghị giải pháp; một số nội dung cơ bản liên quan xây dựng, đo lường các chỉ tiêu tăng trưởng xanh trong dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê và phát triển bền vững; mô hình công ty dịch vụ năng lượng – giải pháp hợp tác đầu tư cho hiệu quả năng lượng tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam; tiêu dùng năng lượng và hỗ trợ thực hiện giải pháp công nghệ trong doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam; giải pháp các-bon thấp trong lò hơi và hệ thống hơi trong công nghiệp.

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận xoay quanh các vấn đề: Tại sao cần sử dụng năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh? Một số quy định liên quan đến sử dụng hiệu quả năng lượng; kinh nghiệm một số quốc gia về khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh…

Đông Nghi