Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

BVR&MT – Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ bàn các giải pháp tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế giữa vùng ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

Người dân ĐBSCL sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH.

Ngày 13/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm đưa ra mục tiêu tổng thể, đánh giá những việc đã làm được, đặc biệt là những kết quả nổi bật, những hạn chế, khó khăn, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị quyết. Đây được coi là nghị quyết “vàng”, là kim chỉ nam để người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền phát huy tính sáng tạo, chủ động thích ứng một cách có hiệu quả để đưa ĐBSCL phát triển bền vững.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu và các cơ quan liên quan định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. Trước ngày diễn ra Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chia sẻ về những nội dung quan trọng của Hội nghị.

Phóng viên (PV): Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 120, việc triển khai các chương trình tổng thể, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đạt được những kết quả cụ thể gì và tạo ra những đột phá như thế nào cho vùng ĐBSCL, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Lê Công Thành: Nghị quyết 120 là bước đột phá lớn, có ý nghĩa định hình chiến lược phát triển bền vững ĐBSCL theo hướng tổng thể, đồng thời, tích hợp với tầm nhìn dài hạn và khát vọng về một vùng ĐBSCL trù phú, thịnh vượng, lấy con người làm trung tâm, coi việc sử dụng hiệu quả tiết kiệm và bền vững tài nguyên nước, đất đai và các tài nguyên khác là triết lý phát triển.

Năm 2017, Nghị quyết 120 đã được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự hưởng ứng của người dân ĐBSCL. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nghị quyết đã tạo chuyển biến căn bản về mặt nhận thức, tư duy phát triển ĐBSCL theo hướng “thuận thiên”. Từ chỗ phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên ưu đãi như điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn lợi thủy sản… đã chuyển đổi sang phát triển dựa vào năng suất lao động, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Tư duy phát triển đã thay đổi toàn diện, coi nước mặn, nước lợ là tài nguyên để chuyển đổi cơ cấu, phát triển sản xuất hiệu quả. Trên cơ sở đó, đa dạng hóa sản phẩm như lúa gạo, cây ăn trái, thủy sản nước ngoạt, nước lợ, nước mặn…

Thực tế cho thấy, từ các kết quả thực hiện nghị quyết như đã nêu ở trên, đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến hay, nổi bật là: Mô hình trồng lúa mùa chất lượng cao kết hợp nuôi tôm càng xanh tại tỉnh Kiên Giang, mô hình nuôi cá tra, mô hình nuôi tôm nước lợ, mô hình kinh tế hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị của tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, mô hình du lịch sinh thái của tỉnh An Giang, mô hình lúa chịu mặn thích ứng biến đổi khí hậu của tỉnh Bến Tre… Những mô hình này đã từng bước tạo sinh kế bền vững cho người dân, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân vùng ĐBSCL đã có những thay đổi đáng kể.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành.

PV: Thứ trưởng cho biết những khó khăn, thách thức khi triển khai Nghị quyết 120 trong 3 năm qua, đâu là những nguyên nhân cốt lõi của những vướng mắc này?

Thứ trưởng Lê Công Thành: Trong những năm qua, việc ban hành triển khai Nghị quyết 120 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy của các cấp, các ngành trong xây dựng chính sách, xác định các chương trình chiến lược, các dự án cấp bách. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều.

Có thể kể đến những thách thức chính như việc hoàn thiện thể chế, chính sách triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 120 vẫn còn chậm, đặc biệt, các chính sách đẩy mạnh phát triển của các ngành, lĩnh vực then chốt tại ĐBSCL. Một số chính sách đã được ban hành nhưng chưa đi vào cuộc sống, đồng bộ với nguồn lực thực hiện dẫn đến hiệu quả chính sách không cao.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân vùng kinh tế theo ngành, lãnh thổ dựa vào các điều kiện tự nhiên còn chậm, vẫn còn xung đột phát triển giữa các loại hình kinh tế dẫn đến hiệu quả kinh tế-xã hội chưa cao, thiếu tính bền vững.

Vấn đề sụt lún, sạt lở mặc dù đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm đầu tư khắc phục nhưng chưa đủ, vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, việc huy động và phát triển nguồn lực cho phát triển ĐBSCL bao gồm nguồn nhân lực, tài chính, công nghệ mặc dù đã có nhiều chuyển biến mạnh, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Từ thực tiễn triển khai, có thể thấy được nguyên nhân cốt lõi của các thách thức nêu trên.

PV: Thưa Thứ trưởng, tại Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết 120 vào ngày 13/3, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương sẽ thảo luận những vấn đề trọng tâm gì?

Thứ trưởng Lê Công Thành: Hội nghị của Chính phủ sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu lần này sẽ có mục tiêu tổng thể là đánh giá những việc đã làm được, đặc biệt là những kết quả nổi bật, những hạn chế, khó khăn, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở các báo cáo đánh giá kết quả tổng hợp đạt được của các bộ, ngành, địa phương kể từ khi thực hiện Nghị quyết đối với từng lĩnh vực cụ thể được giao, hội nghị sẽ tập trung vào một số vấn đề trọng tâm. Cụ thể là, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 120 và các văn bản có liên quan.

Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, bao gồm các chiến lược, quy hoạch, nhiệm vụ, dự án, công trình trọng điểm cần triển khai đầu tư trong giai đoạn 2021-2025; các giải pháp về cơ chế, chính sách, khoa học và công nghệ, nguồn lực; sự tham gia và định hướng hỗ trợ thực hiện Nghị quyết của các đối tác phát triển trong thời gian tới.

Hội nghị cũng sẽ bàn các giải pháp tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế giữa vùng ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

Hội nghị sẽ thảo luận các báo cáo quan trọng: Báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 120, đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Báo cáo kết quả quy hoạch vùng, hoạt động của Hội đồng điều phối vùng và huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển bền vững vùng ĐBSCL; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 120 trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Báo cáo về phát triển hạ tầng giao thông, tình hình thực hiện quy hoạch mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối vùng ĐBSCL với các trung tâm phát triển kinh tế; Báo cáo về việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, nông thôn, sắp xếp, bố trí lại dân cư, cung cấp nước sạch cho người dân vùng ĐBSCL; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 120 tại Cần Thơ; Báo cáo về sự tham gia hỗ trợ của các đối tác phát triển trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20; Báo cáo của các địa phương như TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

PV: Cảm ơn Thứ trưởng!