Phát huy vai trò của quân đội trong phổ biến, giáo dục pháp luật

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027”.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Nậm Kè (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) trao đổi nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các trưởng bản. Ảnh: TTXVN.

Được triển khai thực hiện trên địa bàn cả nước, Đề án hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Phấn đấu 80% số cán bộ, nhân dân nói chung, trong đó 60% số cán bộ, nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật, có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.