Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Với sự nỗ lực không ngừng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay huyện Yên Châu (Sơn La) đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các xã còn lại đạt bình quân 9,35 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Việc xuất khẩu xoài Yên Châu ra thị trường nước ngoài đã tạo động lực để người dân tiếp tục xây dựng mô hình chuyên canh xoài mang lại giá trị cao.

Có được những kết quả đó là nhờ công tác tuyên truyền tới nhân dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM được huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu. Các cấp hội, các đơn vị, ban, ngành phát động nhiều phong trào thi đua như: Thanh niên chung tay xây dựng NTM, Phụ nữ Yên Châu chung tay xây dựng nông thôn mới… Nhờ vậy, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc chủ động tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Cùng với đó, với mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, huyện Yên Châu đã chỉ đạo các xã tổ chức rà soát quy hoạch xây dựng NTM phù hợp với điều kiện phát triển của từng xã. Huyện triển khai hiệu quả các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thời gian qua, việc vận động nhân dân thay đổi phương thức canh tác, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, trong đó giảm dần diện tích trồng cây lương thực trên đất dốc sang trồng cây ăn quả như: xoài, chuối, nhãn… gắn với áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất được triển khai thực hiện một cách toàn diện. Từ năm 2015 đến nay, Yên Châu đã xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả như: Mô hình trồng nhãn, xoài ghép, xoài tròn tại các xã Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Chiềng Đông, Viêng Lán… Nhiều mô hình với quy mô lớn như: mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc ở xã Chiềng Đông, với quy mô 112 ha; Dự án trồng cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái tại bản Lao Khô 1, với 110 ha; phối hợp với Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc triển khai mô hình liên kết trồng 10 ha cây chanh leo tại Mường Lựm.

Việc đẩy mạnh quảng bá, xuất khẩu nông sản ra thị trường nước ngoài được huyện triển khai thực hiện. Tính từ năm 2017 đến nay, Yên Châu đã xuất khẩu gần 800 tấn xoài tượng da xanh, 137 tấn nhãn, 195 tấn chuối, 266 tấn mận hậu, 110 tấn chanh leo ra thị trường quốc tế; cấp mã số vùng trồng cho 65 ha nhãn và 14,7 ha xoài, nâng tổng số diện tích cây ăn quả được cấp mã số vùng của huyện lên 100 ha; hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới ẩm và công cụ sản xuất cho 14 HTX, hiện toàn huyện có 41 HTX; 9 HTX cây ăn quả được cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Nhờ vậy, thu nhập của người dân tăng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều của huyện giảm xuống còn 35,6 (giảm 3,68% so với năm 2017).

Về đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn được huyện lồng ghép với các chương trình, dự án, huy động nguồn lực do nhân dân đóng góp để tu sửa, với tổng mức đầu tư trên 520 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 130 tỷ đồng. Đến nay, 14/14 xã có đường giao thông đi được 4 mùa.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường trong huyện có những chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 4 xã đạt tiêu chí về trường học và 3 xã đạt tiêu chí giáo dục, 7/14 xã đạt chuẩn về tiêu chí y tế; 2 xã đạt tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa. Từ chương trình xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, quốc phòng, an ninh được đảm bảo… Toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM là Viêng Láng và Chiềng Phăn, 01 xã đạt 10-14 tiêu chí, 11 xã hoàn thành 6-9 tiêu chí, không có xã hoàn thành dưới 6 tiêu chí.

Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo mới cho huyện Yên Châu.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có thêm 1 xã về đích NTM, có ít nhất 50% số xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, huyện Yên Châu tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương tập trung triển khai xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.