Phát hiện loài cây gỗ mới ở dãy Trường Sơn

BVR&MT – Cây đua đũa Trường Sơn cao đến 20 m, đường kính thân 60 cm vừa được ghi nhận là loài mới cho khoa học.

Hình ảnh hoa, quả và lá cây đua đũa Trường Sơn. Ảnh: Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và quốc tế vừa phát hiện, mô tả một loài cây gỗ lớn mới cho khoa học ở dãy núi Trường Sơn, miền Trung Việt Nam, đặt tên là đua đũa Trường Sơn (thuộc họ Bồ đề – Styracaceae). Loài mới có nhiều đặc điểm khác với tất cả các loài trong chi đua đũa như: cây gỗ thường xanh, cao đến 20 m, đường kính ngang ngực đến 60 cm, gân thứ cấp ít, trục cụm hoa và thùy tràng ngắn hơn, lá bắc lớn.

Chi đua đũa hiện nay đã ghi nhận khoảng 8 loài, phân bố chính ở phía Nam Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam. Trong đó, 3 loài đã được ghi nhận cho khu hệ thực vật của Việt Nam (R. indochinense H.L. Li, R. kweichowense Hu, và R. macrocarpum Hu). Đây là loài đặc hữu của Việt Nam, được đánh giá ở mức độ gần nguy cấp dựa trên khung đánh giá bảo tồn của IUCN (2001).

Phát hiện mới này giúp tăng số lượng đua đũa ở Việt Nam lên 4 loài và làm nổi bật giá trị tài nguyên cây gỗ ở Việt Nam. Các nhà khoa học đề xuất cần có những nghiên cứu thêm về giá trị sử dụng và bảo tồn nguồn gene quan trọng này.