Phát động Tuần lễ Quốc gia về nước sạch

BVR&MT – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Ảnh minh họa.

Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động, diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hàng năm, đã tạo nên phong trào sâu rộng trong cả nước, tham gia bằng các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch vì sức khỏe của người dân và vì một cuộc sống sạch đẹp, văn minh.

Tuần lễ Quốc gia năm nay có chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, cộng đồng cùng các tổ chức chính trị – xã hội, các địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước…

Đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn trên cả nước được sử dụng nước hợp vệ sinh khoảng 92%. Trong đó, tỷ lệ sử dụng nước đạt quy chuẩn là 57%; hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu 94%, trong đó có 80% có nhà tiêu hợp vệ sinh; 96% trường học, trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh…

Hậu Thạch