Phát động khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên

BVR&MT – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, địa phương tăng cường phổ biến, tuyên truyền khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên; giới thiệu các nguồn tài trợ giúp thanh niên, sinh viên thực hiện các mô hình, phát triển các sản phẩm địa phương.

Sáng ngày 8/1, tại Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động Khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tham dự lễ phát động.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động khởi nghiệp từ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên”.

Sáng 8/1, tại Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động Khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Mục tiêu của chương trình Mỗi xã một sản phẩm là từ những sản phẩm địa phương, gia tăng áp dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu để trở thành sản phẩm vùng, sản phẩm quốc gia, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị. Hiện có 30 tỉnh, thành phố thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm với 34.000 sản phẩm có giá trị cao, góp phần phát triển kinh tế địa phương và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Trung ương Đoàn, các bộ, ngành, địa phương tăng cường phổ biến, tuyên truyền khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên; giới thiệu các nguồn tài trợ giúp thanh niên, sinh viên thực hiện các mô hình, phát triển các sản phẩm địa phương. Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các giảng viên trẻ, thanh niên, sinh viên tích cực tham gia khởi nghiệp theo hướng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để “thổi hồn” vào sản phẩm địa phương, đưa các sản phẩm trở thành những sản phẩm mang thương hiệu vùng, quốc gia.

Còn theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong: Chương trình khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên được thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên về vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, thanh niên các địa phương; tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên được tập huấn kiến thức, kĩ năng khởi nghiệp, hun đúc ý chí và tinh thần khởi nghiệp qua các hoạt động giao lưu với các doanh nhân thành đạt. Cùng với sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm là cơ hội, hướng đi tốt cho thanh niên, sinh viên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, tham gia phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Ngày 07/05/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 thực hiện trên phạm vi cả nước. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện; hạn chế tình trạng di cư từ nông thôn ra thành phố, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Nhằm khơi dậy, cổ vũ thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế – xã hội, tham gia tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động chương trình khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên.