Phát động hội thi “Tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp”

BVR&MT – Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) tổ chức lễ phát hội thi “Tìm hiểu pháp luật về Lâm nghiệp”. Đây là hoạt động trong chuỗi các hoạt động nhằm kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam.

Hội thi là hoạt động nhằm giao lưu, trao đổi, học tập, tìm hiểu rõ hơn pháp luật về lâm nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành Nông nghiệp.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, hội thi trước hết là hoạt động văn hóa, giáo dục, mang tính quần chúng phong trào.

Tuy vậy, hội thị cũng đòi hỏi phải có quy chế rõ ràng, kế hoạch cụ thể. Thông qua hoạt động này, Tổng cục muốn khơi dậy và khuyến khích cán bộ, công chức trong ngành quy định của pháp luật về lâm nghiệp, cụ thể ở đây là Luật Lâm nghiệp năm 2017. Đồng thời, hội thi nhằm tới việc truyền cảm hứng tình yêu con người với rừng, gieo niềm khát vọng vì màu xanh, bình yên cuộc sống.

Văn Trì.