Phát động giải báo chí “Hải Dương vượt khó – tăng tốc”

BVR&MT – Nhằm tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa, có nội dung và hình thức hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã tổ chức phát động Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương vượt khó – tăng tốc”.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương Nguyễn Cao Thắng phát động Giải báo chí “Hải Dương vượt khó – tăng tốc”.

Theo thể lệ, đối tượng tham dự: Đây là năm đầu tiên Giải báo chí mở rộng đối tượng tham dự giải tới tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí viết về Hải Dương đã được đăng tải phát sóng trên các loại hình báo chí: báo in, báo phát thanh, truyền hình, báo điện tử trong thời gian từ ngày 1/10/2020 đến ngày 1/10/2021. Các tác phẩm có nội dung bảo đảm tính xây dựng, chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn, bám sát chủ đề “Hải Dương vượt khó – tăng tốc”.

Theo đó, tác phẩm báo chí tập trung vào các nội dung như: Những vấn đề mới về hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hải Dương, đặc biệt là trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19; những nỗ lực triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng tỉnh Hải Dương lần thứ XVII trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội; các thành tựu, gương điển hình, giải pháp trong tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt, hai giải A, 2 giải B, 5 giải C, 7 giải Khuyến khích. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động giải đến 16 giờ 30 phút ngày 2/10/2021. Giá trị giải thưởng từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Tác phẩm dự thi gửi về: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương, địa chỉ 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Thời gian trao giải dự kiến đầu năm 2022.

Quỳnh Anh