Phấn đấu thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn ở Hà Giang

BVR&MT – Huyện Bắc Mê (Hà Giang) là một trong 22 huyện thuộc 17 tỉnh trên cả nước được Chính phủ phê duyệt tại Nghị định số 880 về tiêu chí xác nhận huyện nghèo và được nhận hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua Huyện Bắc Mê đã nỗ lực triển khai, vận dụng linh hoạt các chương trình, chính sách hỗ trợ nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo.

Trồng rừng kinh tế giúp người dân thoát nghèo.

Để thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, huyện Bắc Mê đã đồng bộ những nhiệm vụ, cụ thể: Hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, vay vốn đầu tư phát triển kinh doanh; tăng cường triển khai chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển giáo dục – đào tạo; đổi mới và tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm theo hướng tiếp cận đến người dân và người lao động; kết nối và trợ giúp lao động nghèo tìm kiếm việc làm ổn định, mời gọi các doanh nghiệp đến địa bàn huyện tuyển dụng lao động và đầu tư để tạo việc làm; thực hiện hiệu quả các chương trình về y tế, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực đội ngũ y, bác sỹ…

Là hộ thoát nghèo năm 2022, anh Hoàng Văn Thoang, thôn Nà Xá, xã Yên Định, chia sẻ: “Dưới sự giúp đỡ của chính quyền, đặc biệt là sự động viên của cán bộ thôn trong việc cầm tay chỉ việc, định hướng cho gia đình thoát nghèo. Với nguồn vốn sẵn có và diện tích đất tự nhiên, gia đình đã cải tạo rừng tạp chuyển sang trồng rừng kinh tế trên 5 ha cây quế và cây mỡ; cải tạo vườn tạp sang chăn nuôi gà, ngan, vịt… Với việc tận dụng và nỗ lực phát triển kinh tế, tăng thu nhập, năm 2022 gia đình đã mạnh dạn viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo…”.

Nhằm phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo, năm 2023 toàn huyện có trên 600 hộ thoát nghèo. Huyện Bắc Mê đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc tiến hành phân tích, điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022, về thực trạng và nhu cầu cần hỗ trợ.

Qua đó, cho thấy với tổng số 5.157 hộ nghèo, hiện toàn huyện có 695 hộ không có đất sản xuất; 1.860 hộ không có vốn sản xuất, kinh doanh; 498 hộ không có lao động; 1.393 hộ không có công cụ, phương tiện sản xuất; 1.624 hộ không có kiến thức về sản xuất; 2.126 hộ không có kỹ năng lao động, sản xuất; 269 hộ có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn. 1.134 hộ cần hỗ trợ học nghề; 1.415 hộ hỗ trợ việc làm; 1.242 hộ hỗ trợ nhà ở; 1.937 hộ hỗ trợ vay vốn tính dụng; 1.974 hộ hỗ trợ sản xuất, sinh kế; 1.362 hộ hỗ trợ tiếp cận thông tin…

Lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện cho biết: “Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã triển khai giải pháp, như: Đẩy mạnh công tác truyền thông về kế hoạch giảm nghèo bền vững sâu rộng đến các cấp ủy, chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu các xã khó khăn, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp về giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động và liên kết vùng để cung ứng lao động; đa dạng hóa nguồn vốn vay, huy động tối đa nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình, xây dựng quỹ “ Vì người nghèo”, vận động các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường vai trò giám sát của HĐND các cấp trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, kiểm tra việc thực hiện đối với các cơ quan chủ trì nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất…”.

Sơn Tinh