Phấn đấu đến 2025, thu nhập người dân tộc thiểu số tăng gấp đôi

BVR&MT – Đây là một trong những mục tiêu tại Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ban hành kèm Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Chính phủ.

Cách thủ đô Hà Nội khoảng 140km, Bản Lác là khu du lịch thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Nơi đây mới lịch sử hình thành hơn 700 năm mang đậm nét bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái Trắng, chủ yếu đều thuộc 5 dòng họ: Hà, Vì, Mác, Lộc, Lò…

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình này đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

– Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020.

– Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.

– 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tổng; 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa.

– 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

– 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

– Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông trên 60%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%.

– Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại…

Phạm vi của Chương trình này được thực hiện trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn), xã an toàn khu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Sơn Tinh