Phân cấp triệt để, xử lý nghiêm vi phạm trong đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe

BVR&MT – Bộ Giao thông vận tải vừa kết thúc đợt 1 công tác kiểm tra công tác quản lý nhà nước về công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe tại các Sở Giao thông vận tải trên cả nước, bước đầu đã phát hiện ra một số sai phạm trong hoạt động này.

Các phương tiện xếp hàng chuẩn bị vào phần thi thực hành sa hình. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN về vấn đề này, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, từ đầu năm 2023, các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải đã lập 3 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép tại 63 Sở Giao thông vận tải. Trong đó, đoàn kiểm tra số 3 của Cục Đường bộ Việt Nam được giao kiểm tra 31 Sở Giao thông vận tải trên toàn quốc.

Qua kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại trong công tác quản lý của các Sở Giao thông vận tải, cũng như các cơ sở đào tạo. Cụ thể, đối với cấp Sở Giao thông vận tải vi phạm phố biến đó là chưa có phương án tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đặc thù cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, không biết đọc, không biết viết tiếng Việt.

Tiếp theo là chưa sâu sát, chưa quyết liệt trong khâu quản lý; chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra và giám sát khâu đào tạo tại các cơ sở đào tạo. Sau đó là chưa kiểm tra, rà soát quá trình đào tạo, để cho một số cơ sở đào tạo vẫn có học viên chưa đủ điều kiện vẫn tham dự các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

Ngoài ra, trong quá trình sát hạch, qua giám sát trên hệ thống camera giám sát tại các trung tâm đào tạo sát hạch vẫn còn có hiện tượng học viên trao đổi bài trong quá trình sát hạch.

Đối với các cơ sở đào tạo, qua kiểm tra đã phát hiện một số cơ sở chưa thực hiện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch và tiến độ đào tạo và chưa kiểm tra, rà soát để các học viên chưa học đủ nội dung và chương trình được tham gia kiểm tra cấp chứng chỉ và tham dự các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, việc quản giáo viên, quản lý xe tập lái chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng thay đổi giáo viên, xe tập lái không đúng kế hoạch, tiến độ đào tạo, nhưng các cơ sở đào tạo chưa kịp thời báo cáo đối với các Sở Giao thông vận tải nơi quản lý công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tại địa phương.

Đồng thời, một số cơ sở đào tạo chưa lắp đủ thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên xe tập lái theo quy định tại Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Về quan điểm xử lý bất cập, vi phạm, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Đoàn kiểm tra của Cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra và phát hiện một số bất cập trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Những tồn tại, vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật của các Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; Đoàn kiểm tra đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chuyển cơ quan chức năng xử lý vi phạm của một số cơ sở đào tạo lái xe ô tô có dấu hiệu vi phạm; đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm của một số cơ sở đào tạo theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp, phát hiện các hành vi gian dối trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe thì chuyển cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xử lý nghiêm.

Thông qua công tác thanh kiểm tra, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải trong việc phòng ngừa, phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm và hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm Cục Đường bộ Việt Nam trong quản lý lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe, lãnh đạo đơn vị này cho hay, trước tiên phải khẳng định hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe đã quy định cụ thể từ điều kiện kinh doanh, cấp và thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô, giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

Trong đó, các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức thực hiện việc đào tạo, duy trì dịch vụ, đảm bảo các điều kiện kinh doanh đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định; Sở Giao thông vận tải thực hiện việc kiểm tra, cấp giấy phép đào tạo, trực tiếp thực hiện quản lý công tác đào tạo và trực tiếp tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người học lái xe tại các cơ sở đào tạo tại địa phương.

Cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe đã được xã hội hóa, tất cả các thành phần kinh tế có đủ điều kiện đều được tham gia đầu tư theo quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải. Bên cạnh cơ sở được đầu tư từ ngân sách nhà nước (các cơ sở thuộc các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố) còn có các cơ sở từ các thành phần kinh tế tư nhân chiếm đa số.

Từ nhiều năm nay, việc quản lý đào tạo, sát hạch lái xe được phân cấp triệt để cho địa phương, trách nhiệm trong công tác quản lý được phân công rõ ràng: các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch chịu trách nhiệm duy trì điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức đào tạo lái xe đảm bảo thời gian, chương trình và nội dung theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và của Bộ Giao thông vận tải; các Sở Giao thông vận tải trực tiếp quản lý hoạt động của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch trong việc chấp hành các quy định.

Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý công tác đào tạo, sát hạch lái xe tại các Sở Giao thông vận tải…

NGUỒNbaotintuc.vn
Tags:
CHIA SẺ