Phân bổ 61 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu

BVR&MT – Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1052/QĐ-TTg phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Ngay cả khi nhiệt độ Trái Đất chỉ tăng lên 1,5 độ C trong thế kỷ này thì hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino vẫn sẽ tiếp tục tăng tần suất trong vòng 150 năm tới.

Theo Quyết định này, Thủ tướng phân bổ 61 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp của ngân sách trung ương năm 2018 cho các Bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân bổ 11,2 tỷ đồng; Bộ Công an và Bộ Công Thương đều được phân bổ 400 triệu đồng, Bộ Xây dựng được phân bổ 1,1 tỷ đồng, đối với địa phương 63 tỉnh thành là 44.100 tỷ đồng để xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; đánh giá khí hậu của các địa phương.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, thực hiện giao dự toán cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn Trì