Phá rừng làm du lịch: Tỉnh Phú Yên nói gì?

BVR&MT – UBND tỉnh Phú Yên vừa phát đi thông tin chính thức liên quan đến một số nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City.

Mặc dù chưa được Thủ tướng cho phép, chưa được giao đất nhưng New City đã phá rừng và thi công sân golf. Ảnh: Vân Trường

Cổng TTĐT UBND tỉnh Phú Yên nêu rõ: Vừa qua, một số báo đưa tin phản ánh về việc triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City, ngày 24/4/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 283/TB-UBND về việc thông tin lại một số nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo đó, một số báo đưa tin phản ánh về việc triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên như: “Chưa hoàn thành thủ tục, đã phá rừng làm dự án du lịch” (Báo Nhân dân ngày 21/4/2017); “Chưa có quyết định giao đất đã dọn rừng phòng hộ làm dự án” (Báo Thanh niên, ngày 21/4/2017); “Phá nát rừng phòng hộ làm sân golf” (Báo Người lao động, ngày 21/4/2017); “Phá hơn 100 ha rừng để… kịp thi Hoa hậu” (Báo Pháp luật TP. HCM, ngày 22/4/2017); “Tan tác rừng Phú Yên” (Báo Tuổi trẻ, ngày 24/4/2017)…

UBND tỉnh đã tiếp thu, kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng và nhà đầu tư tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung liên quan. Qua báo cáo của các ngành chức năng, UBND tỉnh thông tin một số nội dung sau:

Trước hết UBND tỉnh Phú Yên cảm ơn các báo đã thông tin kịp thời những nội dung liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City, trong đó có nêu những việc còn thiếu sót.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định.

Đồng thời UBND tỉnh thông tin một số số liệu như sau: Tổng diện tích dự án: 122,52 ha, trong đó diện tích rừng theo hồ sơ thiết kế: 64,12 ha, diện tích đất trống không có cây 58,4 ha. Diện tích rừng thực khai thác tại thực địa là 32,34 ha/64,12 ha.

Việc triển khai các dự án du lịch ven biển nói chung và Dự án Khu du lịch Liên hợp cao cấp New City tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa nói riêng là nhằm khai thác và phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch biển, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Vì vậy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những thiếu sót để dự án được thực hiện theo quy định.