Nước thải nhà máy bột sắn ở Điện Biên vượt chuẩn gấp nhiều lần

BVR&MT – Liên quan đến sự cố vỡ ao chứa chất thải tại nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty cổ phần tinh bột Hồng Diệp-Điện Biên (xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) xảy ra vào đêm ngày 14, rạng sáng 15/1, khiến khoảng 1.750 m3 chất thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra suối Nậm Núa, gây hiện tượng dòng suối bốc mùi hôi thối, cá và các loại thủy sinh chết hàng loạt nổi trên mặt suối.

Phía sau Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty Cổ phần tinh bột Hồng Điệp- Điện Biên, nơi xảy ra sự cố vỡ bể chứa chất thải. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Vừa qua, Phòng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Điện Biên) đã công bố kết quả phân tích các mẫu nước của sự cố. Kết quả cho thấy các hàm lượng đều vượt quy chuẩn nhiều lần.

Kết quả phân tích mẫu nước tại ao chứa chất cách nhà máy 50m, giá trị hàm lượng các chất: độ PH không đạt tiêu chuẩn, chất rắn lơ lửng (TSS) vượt quy chuẩn 58,1 lần, nhu cầu oxi hóa (COD) vượt quy chuẩn 8,16 lần, nhu cầu oxy sinh hóa ở 20 độ C vượt chuẩn 7,47 lần, Xianua vượt quy chuẩn 3 lần, tổng Phốt-pho (P) vượt quy chuẩn 1 lần so với Quy chuẩn Việt Nam 63:2017/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

Mẫu nước mặt tại hạ lưu suối Nậm Núa, cách nhà máy 6 km, giá trị hàm lượng độ Ph không đạt chuẩn, chất rắn lơ lửng (TSS) vượt quy chuẩn 5,2 lần, nhu cầu oxi hóa (COD) vượt quy chuẩn 22 lần, nhu cầu oxy sinh hóa ở 20 độ C vượt quy chuẩn 20 lần, Xianua vượt quy chuẩn 1,24 lần, tổng Phốtpho (P) vượt quy chuẩn 5 lần, tổng Nitơ (N) vượt quy chuẩn 1,1 lần so với Quy chuẩn Việt Nam 08:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt.

Mẫu nước tại thượng lưu suối Nậm Núa, cách nhà máy 150m (không chịu ảnh hưởng từ hoạt động của nhà máy), giá trị hàm lượng độ PH, chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxi hóa (COD), nhu cầu oxi sinh hóa ở 20 độ C, tổng Nitơ (N) đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam08:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt; Giá trị hàm lượng Phốtpho (P) vượt quy chuẩn 1,07 lần (ô nhiễm tự nhiên) so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt.

Như tin TTXVN đã đưa, Dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty cổ phần tinh bột Hồng Diệp- Điện Biên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 189/QĐ-UBND, ngày 15/3/2017, Quy mô công suất 80 tấn sản phẩm tinh bột sắn/ngày, tổng vốn đầu tư 70 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án 50 năm; diện tích mặt đất sử dụng 20.000m2.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường và theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, công ty phải hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đi vào triển khai thực hiện dự án, như: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện thủ tục thuê và chuyển đổi mục đích sử dụng đất; giấy phép xây dựng nhà máy… Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.