Nông thôn mới : Cần nước sạch và môi trường xanh

BVR&MT – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chọn “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng” là chủ đề hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày – 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998. Hàng năm, Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng. Từ đó, cuộc sống của người dân nông thôn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó nước sạch và môi trường sống được thay đổi chất lượng. Đặc biệt hơn đây còn là hoạt động vì cuộc sống trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước.

Các hoạt động chính: Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn địa phương.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương…

Văn Trì