Nông dân Lệ Thuỷ chăm sóc lúa Hè Thu

BVR&MT – Sau những ngày gấp rút làm đất, xuống giống đúng lịch thời vụ, đến nay bà con nông dân huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) vui mừng khi cây trồng vụ hè – thu đang phát triển tốt.

Thời điểm hiện nay, cùng với việc tiêu thoát bớt nước, bà con nông dân huyện Lệ Thuỷ đang khẩn trương ra đồng tỉa dặm, chăm sóc 1.597 ha lúa hè thu đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt, quyết tâm thu được vụ mùa thắng lợi.

Được biết vụ hè thu năm nay, nông dân huyện Lệ Thuỷ sử dụng các giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, hạt gạo ngon, có khả năng kháng sâu bệnh. Hiện trà lúa phát triển tốt, giai đoạn từ 15 – 25 ngày tuổi. Theo nhiều nông dân cho biết trong thời gian xuống giống vụ hè thu sớm gặp mưa trái mùa ảnh hưởng đến việc rút nước trong ruộng làm nhiều diện tích lúa bị chết nên nông dân tốn thời gian dặm nhiều hơn so với cùng kỳ.

Sau khi tiêu úng cho ruộng lúa, bà con nông dân huyện Lệ Thuỷ đã khẩn trương tỉa dặm đảm bảo mật độ phân bổ, giúp lúa đẻ nhánh và phát triển, đồng thời làm cỏ bờ và bón thúc cho cây lúa. 

Cùng với việc triển khai các công đoạn chăm sóc, thời điểm này, bà con nông dân ra đồng để bắt ốc bươu vàng phá hại lúa. 

Thanh Hằng (Đài TT-TH Lệ Thủy, Quảng Bình)