Ninh Thuận chỉ đạo xử lý dứt điểm vấn đề rác thải ven biển

BVR&MT – Ngày 6/10, Báo Nhân Dân có bài “Rác thải ven biển Ninh Thuận gây ô nhiễm nghiêm trọng” phản ảnh tình trạng rác thải tràn ngập tại các khu vực ven biển tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của người dân. Tỉnh Ninh Thuận đã tiếp thu và chỉ đạo xử lý vấn đề này.

Rác thải bừa bãi dồn tụ lâu ngày, ngập đầy bờ biển xã Cá Ná.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra thực tế. Ngày 13/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận có văn bản số 4914/STNMT-MT báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh để UBND tỉnh có hướng chỉ đạo xử lý.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận có Văn bản số 5756/UBND/KHTH chỉ đạo việc “Xử lý dứt điểm tình trạng xả rác khu vực ven biển tại xã Cà Ná và Phước Diêm, huyện Thuận Nam” gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Thuận Nam và Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao UBND huyện Thuận Nam chỉ đạo UBND các xã Cà Ná, Phước Diêm khẩn trương phối hợp Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận tổ chức dọn vệ sinh, thu gom và xử lý dứt điểm rác thải phát sinh tại khu vực các bờ kè thuộc thôn Lạc Tân, xã Phước Diêm; khu vực đường đi vào đến cổng làng và khu vực Cầu Đá và có biện pháp duy trì vệ sinh môi trường các khu vực này, không để tái diễn nhưng phải tuân thủ và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 5/11.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bỏ rác đúng nơi quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi thải, bỏ rác thải không đúng nơi quy định theo Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xem xét lắp đặt camera an ninh tại các vị trí phù hợp để phục vụ công tác bảo đảm an ninh – trật tự và giám sát việc bỏ rác không đúng nơi quy định của người dân.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Thuận Nam thực hiện nghiêm túc việc xử lý vấn đề môi trường, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/11. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng xả rác thải dọc các tuyến kè ven biển huyện Thuận Nam nói riêng và các huyện, thành phố ven biển nói chung trên địa bàn tỉnh như trong thời gian vừa qua; chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm hiệu quả.

Đề nghị Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận tiếp tục phối hợp, hỗ trợ UBND các xã, phường, thị trấn ven biển tăng cường bố trí dụng cụ thu gom rác thải tại các khu vực bờ kè ven biển nói trên và các công việc vệ sinh môi trường của các địa phương.