Ninh Bình: Xuân về, Yên Khánh phấn đấu trở thành huyện chuẩn Nông thôn mới

BVR&MT – Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua huyện Yên Khánh đã tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân để hoàn thành các tiêu chí. Yên Khánh đã có 14/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, hiện nay địa phương đang nỗ lực phấn trở thành huyện nông thôn mới thứ hai của tỉnh. Trong năm 2018 tới, Đảng bộ và nhân dân Yên Khánh càng quyết tâm phấn đấu để toàn huyện sớm đạt chuẩn Nông thôn mới.

Huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình phấn đấu năm 2018 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Sau 6 năm triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn của các xã trên toàn huyện đều có sự thay đổi toàn diện. Nhận thức rõ vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, để thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Yên Khánh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa 100% vào khâu làm đất và thu hoạch. Vì vậy, hiện nay, huyện có nhiều mô hình sản xuất nông sản sạch, 90% lúa sạ hoàn toàn, tích cực dồn điền đổi thửa, liên kết sản xuất và tiêu thụ cây hàng hóa có giá trị. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cũng được phát triển theo hướng quy hoạch tập trung quy mô trang trại để đạt kết quả cao hơn. Huyện cũng quan tâm phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. 2 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đã được xây dựng hoàn thiện và đi vào hoạt động, thu hút hàng ngàn lao động, góp phần giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Khánh xác định phát triển đường giao thông nông thôn là khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – văn hóa – xã hội nên quyết định phát động làm đường giao thông nông thôn. Trước khi triển khai có sự đóng góp ý kiến của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nên đã được người dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, khiến phong trào có sức lan tỏa rộng khắp. Từ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và sự đóng góp tích cực của nhân dân, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn, đến nay, huyện Yên Khánh đã làm mới và nâng cấp được 2752 tuyến đường với tổng chiều dài 338 km. Hệ thống thủy lợi nội đồng được xây dựng kiên cố hóa với 29,7 tuyến kênh tưới. Mạng lưới điện sinh hoạt nông thôn cơ bản đã được bàn giao cho ngành điện quản lý, cải tạo nâng cấp lưới điện đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Cơ sở vật chất trường học cũng được quan tâm, hiện nay trên toàn huyện có 769/869 phòng học, phòng chức năng được kiên cố hóa đạt tỷ lệ trên 88%. Tỷ lệ nhà ở dân cư nông thôn đạt chuẩn cũng tăng lên 97% sau khi đã hỗ trợ sửa chữa 170 nhà ở dột nát. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của huyện cũng phát huy được hiệu quả tốt. Cụ thể như: hỗ trợ xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn 700 ha, hỗ trợ giống lúa chất lượng cao và máy gặt đập liên hoàn trị giá trên 2254 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất vốn vay và kinh phí 1,9 tỷ đồng cho 19 xã,thị trấn xây dựng điểm xử lý rác thải.

Nhiều tuyến đường giao thông được bê tông hóa, nhiều ngôi nhà khang trang, cuộc sống đổi thay từ Chương trình MTQG Nông thôn mới

Ngoài ra, huyện còn vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí an sinh xã hội, toàn huyện có 18/18 xã có nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao, đường truyền internet. Đến nay, số tiêu chí đạt bình quân /xã của huyện là 18,6 tiêu chí/xã, toàn huyện có 14/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành huyện có số xã về đích nông thôn mới nhiều nhất tỉnh Ninh Bình.

Năm 2015, huyện Yên khánh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015. Các xã Khánh Thành, Khánh Phú, Khánh Thiện, Khánh Ngọc cũng vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do đạt thành tích tốt trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Khánh còn gặp phải một số khó khăn như công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, các nguồn lực thực hiện chương trình còn ít, chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp,…

Vì vậy, UBND huyện Yên Khánh đã tiến hành rà soát các tiêu chí đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để đến năm 2018, Yên Khánh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới năm 2020. Hiện nay huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ đối với tất cả các xã, thị trấn. Trong đó với các xã đã về đích NTM, tập trung củng cố các tiêu chí, đảm bảo phát triển vững chắc và xây dựng 2-3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Còn 4 xã chưa về đích, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí và về đích NTM trước quý I năm 2018, riêng trong năm 2017 phấn đấu có từ 2-3 xã đạt chuẩn NTM.

Cụ thể, trong giai đoạn 2017 – 2020, đối với các xã đã hoàn thành mục tiêu nông thôn mới thì tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, tạo nguồn lực trả nợ xây dựng cơ bản. Đến năm 2020, phấn đấu 2 xã Khánh Thành, Khánh Nhạc đạt tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Còn đối với 4 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới thì cần tập trung nguồn lực, huy động sự đóng góp của người dân kết hợp ngân sách địa phương đồng thời tăng cường xã hội hóa để sớm hoàn thành đủ các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2017. Riêng đối với thị trấn Yên Ninh, cần tăng cường bê tông hóa các tuyến đường thôn, phố, xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt, nâng cấp trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, xây mới các nhà văn hóa và nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội thị, tăng cường quản lý, vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

Về vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, huyện cũng đề ra các giải pháp xử lý cụ thể như: Đấu giá giá trị quyền sử dụng đất đối với các khu đất tại thị trấn Yên Ninh năm 2017, các xã Khánh Nhạc, Khánh An, Khánh Vân, Khánh Hòa, Khánh Thủy, Khánh Lợi dự kiến thu 181,1 tỷ đồng, trừ các chi phí thu về ngân sách huyện là 40,438 tỷ đồng. Còn nợ đọng của các xã thì dựa trên nguồn thu từ đấu giá giá trị QSD đất, thuế nộp của doanh nghiệp,… để bố trí nguồn trả nợ. Với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Khánh đã thể hiện quyết tâm cao độ và nỗ lực trong công tác xây dựng nông thôn mới. Các xã trên toàn huyện tập trung phấn đấu để sớm hoàn thiện và củng cố vững chắc các tiêu chí cơ bản, sớm đưa Yên Khánh trở thành huyện Nông thôn mới trong năm 2018. Cùng với sự đầu tư cho các xã, huyện tập trung nguồn lực tiến hành đồng bộ kết cấu hạ tầng của thị trấn Yên Ninh để tạo sự kết nối về giao thông, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng đúng 9 tiêu chí theo Quy định về huyện nông thôn mới.

Phượng Long