Ninh Bình: Xử phạt Công ty may vì lắp đặt đường ống xả thải trộm

BVR&MT – UBND tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình (tại KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.

Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 316/QĐ – XPVPHC ngày 11/06/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Xử phạt đối với Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình (sản xuất may mặc), tại KCN Khánh Phú, huyện Yên Khánh vì đã có hành vi vi phạm xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 155/2016/NĐ – CP.

Xử phạt vi phạm hành chính 140 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình tháo dỡ công trình xây lắp, lắp đặt trái quy định về bảo vệ môi trường, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình sau khi khắc phục xong vi phạm.

Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Hoàng Tôn