Những tác động nghiêm trọng do biến đổi khí hậu

BVR&MT – Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của con người…