Những điều chưa có trong tiền lệ

BVR&MT – Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành chương trình đề ra.

Đây là một hội nghị rất quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Bởi việc “ngấm” Nghị quyết của Đảng sẽ góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đồng thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Điều đáng nói là Hội nghị lần này khác với rất nhiều các hội nghị trước đó, có rất nhiều điểm mới chưa từng có trong tiền lệ và được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá rất cao.

Điều đầu tiên là chưa một hội nghị triển khai Nghị quyết nào mà ứng dụng công nghệ thông tin đã lan tỏa tới gần 1 triệu đảng viên cùng tham dự tại gần 7.500 điểm cầu toàn quốc. Từ lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy, thành ủy… trên toàn quốc tham dự hội nghị được truyền đạt trực tiếp những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo nhiều cán bộ, đảng viên tham dự quán triệt nghị quyết, việc tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến đã phát huy được hiệu quả rất nhiều. Bởi thông qua các hình thức trực tuyến chúng ta có thể phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến không chỉ ở thành phố mà đến tận vùng sâu, vùng xa. Điều này tạo ra hiệu ứng lớn, tạo được tính chủ động của các địa phương hơn trong việc thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điều đặc biệt nhất, những báo cáo viên phổ biến, quán triệt Nghị quyết lần này đều là những đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng. Đó là các đồng chí trong Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, trực tiếp tham gia quán triệt nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, người thường xuyên tham gia quán triệt văn kiện, nghị quyết của Đảng cho rằng, việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống rất là sâu sắc, rất có ý nghĩa. Hiệu quả của các buổi học nghị quyết đòi hỏi rất lớn ở chất lượng các báo cáo viên. Nội dung, phương pháp truyền đạt tốt sẽ tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và báo cáo viên nói gì để người ta thấy việc đi học nghị quyết coi như là quyền lợi chứ không phải nghĩa vụ… Trong khi đó các báo cáo viên lần này trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giới thiệu nghị quyết một cách sinh động, có sức cuốn hút theo phương châm “đưa cuộc sống vào nghị quyết và đưa nghị quyết về với đời sống”.

Điều đáng nói nữa là với cách triển khai học tập nghị quyết như lần này đã góp phần tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho Nhà nước. Đặc biệt hơn, Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách rất nhanh chóng, chính xác từ chính những người trực tiếp tham gia soạn thảo xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội của Đảng trình bày chính nghị quyết đó. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII nhanh hơn, thuận lợi hơn, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết vào cuộc sống.

Việc thấm nhuần sâu sắc nghị quyết của Đảng sẽ giúp nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”.

Ngay từ bây giờ, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên đảng phải thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại buổi khai mạc Hội nghị; ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi phát biểu bế mạc Hội nghị… Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, có sự thống nhất với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ.

Thực hiện tốt những việc đó chắc chắn sẽ tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và biến những quyết định của Đại hội XIII của Đảng thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII./.